ben bu cihana sığmazam yazar profili

ben bu cihana sığmazam kapak fotoğrafı
ben bu cihana sığmazam profil fotoğrafı
rozet
karma: 7146 tanım: 1591 başlık: 393 takipçi: 43

son tanımları


bir ömer hayyam rubaisi bırak

niceleri geldi, neler istediler,
sonunda dünyayı bırakıp gittiler.
sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
o gidenler de hep senin gibiydiler.
devamını gör...

laikliğin halka sorulmadan getirilmesi

osmanlı devleti şeriatla yönetilmiyordu. örfi hukuk vardı. çok uluslu bir devletti, gayr-i müslimler (müslüman olmayanlar) isterlerse kendi mahkemelerinde yargılanabiliyorlardı. (bkz: ıslahat fermanı 1856).
halka sorulmasına gerek yoktu. halkın umurunda bile değildi.
laiklik: genel ve klasikleşmiş tanımlaması ile din ve dünya işlerini birbirinden ayırmak, toplumu din kuralları ile değil, meclislerin düzenlediği yasalarla yönetmek, dini duyguları, inancı ve ibadeti, halkın özgür vicdanına bırakmaktır.
o zaman ben müslümanım neden laik olayım? laik olup ne yapacağım? devlet laik olsun. doğrusu da, önemli olanı da devletin laik olmasıdır.
devamını gör...

türkiye’deki müslümanların türkçe kur’an okumamış olması

aldığı peynirin, yoğurdun üstündeki son kullanma tarihini bile okumayan insanlar kuran okuyacak zor biraz, kitap okuyorum diyenlerin çoğuda roman okuyor zaten. belkide göçebe kültüründen geldiğimiz için böyleyiz.
ama ben müslümanım diyorsak okumamız lazım. (herkes kuran'ı kendi kabiliyeti ve nasibi kadar anlar.) olduğu kadar.

önemli bir meselede kendisi gibi kuran'dan habersiz, doğru dürüst eğitim almamış cahil insanlara, ahlaksızlara ve onların yaptıkları hatalara bakıp hemen genelleyerek müslümana bakın, işte islam bu diye islam dinini yargılamaya çalışan insanların varlığı.

son yıllarda özellikle gençler dini bir kenara bırakıp iyi insan, ahlaklı insan olmanın peşindeler haksız da değiller: kuran, incil, tevrat, hadisler, tefsirler, efsaneler, menkıbeler birbirine karışmış doğru olanı bunların içinden bulup çıkarmak gerçekten zor. o zaman kuran okumaktan başka çare yok. son baktığımda türkçe 27 büyük tefsir, 120 kadarda meal var. bir çoğu birbirinin aynısı. baştan sona okumasak bile kafamıza takılan konulara bakabiliriz. internet de (bkz: https://mealler.org/SureveA...) mealler.org diye bir site var oradan toplu olarak meallere bakabilirsiniz.

kuran, bize müslüman ol ki iyi insan olasın demez..
iyi insan ol ki, müslüman olasın der.
a. i.
son olarak: benim gençlerden ümidim var. kütüphaneler dolu insanlar okuyor, araştırıyor.
#3030052 benzer bir konuda yazdıklarım.
devamını gör...

oğuzlardan ve kayı boyundan olan yazarlar

erzincan bibliyogrası, makaleleri buraya yazmadım. bibliyografyada ki kitapların hepsini okumasam da bunların bir çoğuna göz attım.
ben kütüphaneciyim bana mabadından uydurduğun hikayeleri anlatmayacaksın kaynak göstereceksin. gösteremezsen sözlüğün yazarı değil soytarısı olursun.


ba, td, nr. 60, s. 1-64; nr. 199, s. 25-46; nr. 387, s. 802-814; nr. 540, s. 337-417.
tk, td, nr. 46, vr. 4a-114b.
yâkūt, muʿcemü’l-büldân, ı, 150.
kazvînî, âs̱ârü’l-bilâd (nşr. f. wüstenfeld), leiden 1848, s. 332.
reşîdüddin, câmiʿu’t-tevârîḫ (nşr. ahmet ateş) ankara 1960, ıı. cilt, 5. cüz, s. 38-39.
marco polo, the travels of marco polo (nşr. yule), london 1929, ı, 46-47.
ebü’l-fidâ, taḳvîmü’l-büldân (nşr. j. t. reinaud – m. g. de slane), paris 1840, s. 392-393.
müstevfî, nüzhetü’l-ḳulûb, s. 110.
eflâkî, menâḳıbü’l-ʿârifîn, s. 24-25.
ibn battûta, seyahatnâme, ı, 328.
clavijo, timur devrinde kadis’ten semerkand’a seyahat (trc. ömer rıza doğrul), istanbul 1939, ı, 89-90.
esterâbâdî, bezm ü rezm (trc. mürsel öztürk), ankara 1990, bk. indeks.
celâlzâde, selimnâme (nşr. ahmet uğurlu – mustafa çuhadar), ankara 1990, s. 273-274, 370-372, 406.
hoca sâdeddin, tâcü’t-tevârîh, ıı, 284.
kâtib çelebi, cihannümâ, s. 424.
evliya çelebi, seyahatnâme, ıı, 379-383.
cuinet, ı, 210-216.
ali kemali [aksüt], erzincan, istanbul 1932.
mükrimin halil yinanç, türkiye tarihi, selçuklular devri ı: anadolu’nun fethi, istanbul 1944, s. 53-54.
e. honigmann, bizans devletinin doğu sınırı (trc. fikret ışıltan), istanbul 1970, s. 192-193, 195, 198, 202, 204.
yaşar yücel, anadolu beylikleri hakkında araştırmalar (kadı burhaneddin ahmed ve devleti), ankara 1970, s. 40-161; a.e. (mutahharten ve erzincan emirliği), ankara 1982.
osman turan, doğu anadolu türk devletleri tarihi, istanbul 1973, s. 71-74.
w. heyd, yakın-doğu ticaret tarihi (trc. enver ziya karal), ankara 1975, s. 542.
tahir erdoğan şahin, erzincan tarihi, erzincan 1985-87, ıı c.
ismet miroğlu, kemah sancağı ve erzincan kazası (1520-1566), ankara 1990.
a.mlf., “xvı. yüzyılın başlarında erzincan şehri (1516-1530)”, td, sy. 28-29 (1975), s. 71-82.
kevork pamukciyan, “inciciyan’a göre erzincan”, tt, xıx/114 (1993), s. 43-47.
besim darkot, “erzincan”, ia, ıv, 338-340.
r. hartmann – [fr. taeschner], “erzind̲j̲an”, eı2 (ing.), ıı, 711-712.
c. e. bosworth, “arzenǰān”, eır., ıı, 690-691.
erzincan binali yıldırım üniversitesi uluslararası erzincan tarihi sempozyumu
26- 28 eylül 2019 erzincan tarihi, 8 c.
devamını gör...

bilim bir gün tanrının varlığını somut olarak ispatlarsa olabilecek şeyler

bilim tanrının varlığı ya da yokluğu ile ilgilenmez. bilim, evreni gözlem, deney, veri ve kanıt gibi unsurlar üzerinden tanımlamaya çalışır, bilim için inançlar hiçbir şey ifade etmez.
boşuna beklemeyin.(bkz: *)
bilim din gibi konuları ele almaz, din felsefenin konusudur. felsefede size ağır gelir.
(bkz: din felsefesi).
devamını gör...

dindar ama dinsiz

dindar: din inancı güçlü, din kurallarına bağlı, dinin emirlerini yerine getiren. tdk. sözlükleri (bkz: https://sozluk.gov.tr/)

islam’a göre ahlak, hem dinin bir parçasını oluşturur hemde ondan ciddi bir şekilde etkilenir. bu sebeple ahlakın, dinden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir...
dindarlık anlayışı ile ahlak arasındaki çelişki ya dinin tam anlamıyla yaşanmamasından ya da ahlaki değerlerin gerçek anlamda kavranamamasından kaynaklanmaktadır.
tarihsel olarak dindarlık-ahlak ilişkisinde ortaya çıkan çelişki, toplumda birtakım teolojik ve sosyal problemlere neden olmaktadır. zira çoğu zaman insan, olguları algılar üzerinden okumaktadır. bu nedenle o, dine dair algılarını, dindar kişiler üzerinden okumakta ve onların davranışlarına bakarak oluşturmaktadır. yani insan, bazen dindar görünen birey, kurum ve grupların eylemlerinde görülen gayr-i ahlaki durumları dine atfetmekte ve onunla dini değerleri yorumlamakta ve hatta yargılamaktadır. bu durum ise, çoğu zaman toplumsal dokuya zarar vermektedir.
halbuki din, hem kendi mensuplarından gerçek anlamda ahlaklı olmalarını talep etmekte hem de dindarların davranışlarının, din için tanımlayıcı bir unsur olarak algılanmasını doğru ve yeterli kabul etmemektedir. (bkz: https://dergipark.org.tr/en...)
devamını gör...

oğuzlardan ve kayı boyundan olan yazarlar

türküm, oğuzların kayı boyundanım. erzincanlıyım.
geldik anadolu'yu aldık 1071.
istanbulu'da aldık 1453.
bizans artıkları o günden beri ağlaşıyorlar.

başbakanlık arşivi belgeleri’ne göre osmanlı imparatorluğu’nda oymak aşiret ve cemâatlar. / cevdet türkay ; tashih ahmed nezih galitekin. -- istanbul : işaret yayınları, 2001. 832 s. : fot. ; 24 cm.
devamını gör...

gül altınok


kriminal hakimeyi korumaya geçtiler! hsk kararını görmezden geldiler.

ankara 4. sulh ceza hakimi mehmet tuna kaya ise kriminal olaylara karışan gül a. hakkındaki haberlere 'objektif olmayan biçimde suçlayıcı' ifadeler içerdiği gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.
(bkz: https://www.sabah.com.tr/ga...)
#3029214 bu kadar entrika: film gibi.
devamını gör...

tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramların yasaklanması

biz bu filmi daha önce gördük.
yaşanılanlardan ders alınsaydı, dünya da türkiye de bugünkünden farklı olurdu. ancak insan doğasında ders almak diye bir şey yok. bu nedenle hatalar hep tekrarlanıyor.
devamını gör...

evli yazarların sözlükte ne işi var sorusu

geçerken uğramıştır, bu kadar büyütmeyin.
sonra size kim akıl verecek, sizinle kim kafa bulacak. aslında kamu yararı için burada
kıymetini bilmek lazım. engin tecrübelerinden yararlanalım.
devamını gör...

ölümün en iyi tanımı

ölüm: ölümsüzlüğün başlangıcı.
bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam.
devamını gör...

fetö

fetö, biden’a mektup yazmış.
türkiye'yi şikayet etmiş. türkiye’nin insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyerek biden’dan müdahale istemiş.
denize düşen yılan, yılana sarılmış.
devamını gör...

chp'deki koltuk savaşında yeni perde


chp genel başkanı özgür özel, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı erdoğan’la görüşmesini eleştirenlerin ‘tuzu kuru kesim’ olduğunu söyleyerek “oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen bir zihniyet… tuzu kuru olup, geliri yerinde sırf bu kutuplaşma ortamından her türlü imkanı yaşayan bu güruha ciddi itirazım var” demişti.

yılmaz özdil’de özel’in açıklamalarının ardından x hesabından yaptığı paylaşımda “‘bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan’ dediğim için, ‘akp’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor’ dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim” dedi.

deniz yücel, x hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: yıllarca bir yandan insanların atatürkçü, cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!
(bkz: https://www.politikyol.com/...).
imamoğlu-özgür özel kavgası erken başladı.
bu arada toplumu bugüne kadar kimlerin gerdiği, kutuplaşmadan kimlerin beslendiğini de anladık.
devamını gör...

sözlük radyosu kaçak yayınları

# bir bilen ... severdim keşke buralarda olsa
devamını gör...

ultra zengin olma ihtimalin nedir sorusu

zenginliğin sonu yok. dünya senin olsa gözünü ay'a dikersin.
önemli olan gönül zenginliği ve şükretmeyi bilmek.

bakara suresi - 219-220 . ayet tefsiri
﴾219﴿ sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. de ki: bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. de ki: ihtiyaç fazlasını. allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
﴾220﴿ dünya ve ahiret hakkında (düşünesiniz diye allah size ayetlerini böyle açıklıyor). sana yetimleri de soruyorlar. de ki: onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. allah düzelten ile bozanı bilir. allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. hiç şüphe yok ki allah izzet ve hikmet sahibidir. kuran.diyanet.gov.tr/tefsir...

islam dininde infak ne demek?
infak: muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması demektir. bu bakımdan infak, farz olan zekatı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir.
konuyu toparlarsak: kuran bize ihtiyacından fazlasını ihtiyacı olanlara, fakirlere ver diyor. zekat 40/1 ver demiyor. ihtiyacından fazla ne varsa hepsini ver diyor.
''zepzengin'' olup ne yapacaksın. fakirlere dağıtacağım diyorsan tamam.
ihtiyacın olduğu kadar iste. ben öyle yapıyorum.
(çalışıp geçimini, ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanıyorsan yazdıklarım geçerli. çalıştığın halde kazanamıyorsan bütün zenginlerden alacaklısın.)
millet boşunamı ateist oluyor. müslüman olmak kolay değil. ben iyi insan olacağım diyen arazı oluyor.
devamını gör...

durdurun dünyayı inecek var

#3027847
üsteki yazıda eksik var ....sadece dünya, galaksimiz (samanyolu) değil bütün evren 13 milyar yıldan bu yana gidiyor. artık nereye gidiyorsak. düzeltiyorum bizim (dünya) bu kalabalığa katılmamızdan sonra geçen süre yaklaşık yaklaşık 4,54 milyar yıl.

20. yüzyılın ortalarına kadar hakim olan görüş, evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, ezelden beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi “statik (durağan) evren modeli” adı verilen bu anlayışa göre, evren için herhangi bir başlangıç veya son bulma söz konusu değildi. materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş, evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütünü olarak kabul eder: bütün bunlar tesadüf evrim var, tanrı yok.*

evrenin genişlediği nasıl kanıtlandı?
1929'da edwin hubble'ın uzak galaksilerdeki (galaksilerin ışığındaki) nispi kırmızıya kaymayı keşfinden sonra, bu gözlemi, çok uzak galaksilerin ve galaksi kümelerinin konumumuza oranla bir "görünür hız"a sahip olduklarını ortaya koyan bir kanıt olarak ele alındı.
(bkz: https://astronomi.istanbul....)

zâriyât suresi - 47-49 . ayet tefsiri
﴾47﴿ göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. (bkz: https://kuran.diyanet.gov.t...)
ay.bkz. enbiyâ suresi - 30-33 . ayet tefsiri.
devamını gör...

aldatan sevgiliyi affetmek

kadınlar merhametli genellikle affeder.
erkekler vuruyor zaten.
edit. düzeltiyorum.
önce vuruyor öldükten sonra affediyor.
nereden mi biliyorum? bazıları kadını öldürdükten sonra sonra kendini de öldürüyor.
devamını gör...

elma yedi diye insanı dünyaya kovan tanrı

bu konuda kuran'da olan bunlar. gerisi tevrat'ta ve incil'de anlatılan hikayeler.
zahmet olacak ama müslümansanız ara sıra kuran'a bakın filmlerde izlediklerinizi, yada duyduklarınızı islam dini sanmaktan vazgeçin.
tâhâ suresi - 115-128 . ayet tefsiri
﴾115﴿ biz daha önce âdem’den söz almıştık, fakat o unuttu; biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
﴾116﴿ meleklere “âdem’e secde edin” dedik, onlar da secde ettiler, sadece iblîs direndi.
﴾117﴿ bunun üzerine “ey âdem!” dedik, “bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin!
﴾118﴿ burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok.
﴾119﴿ yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın.”
﴾120﴿ derken, şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: “ey âdem! sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?”
﴾121﴿ nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. böylece âdem rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı.
﴾122﴿ sonra rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti.
﴾123﴿ şöyle buyurdu: “ikiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur.
(bkz: https://kuran.diyanet.gov.t...)
bakara suresi - 34-39 . ayet tefsiri
﴾34﴿ meleklere, “âdem’e secde edin” dediğimizde iblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.
﴾35﴿ “ey âdem! sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz” dedik.
﴾36﴿ şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. biz de “birbirinize düşman olmak üzere inin! bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır” dedik.
﴾37﴿ bunun üzerine âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır.
﴾38﴿ onlara şöyle dedik: “oradan hepiniz inin! benden size muhakkak bir rehber gelecektir.” kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.
﴾39﴿ inkâr eden ve âyetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar.
(bkz: https://kuran.diyanet.gov.t...)
a'râf suresi - 24-25 . ayet tefsiri
﴾24﴿ allah, “birbirinize düşman olarak inin! sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır” buyurdu;
﴾25﴿ “orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız” dedi.
(bkz: https://kuran.diyanet.gov.t...)
devamını gör...

laptop alacaklara tavsiyeler

asus, iyi ben yıllardır kullanıyorum.
devamını gör...

türk müziği


kam türğän altay šaman (türkçe "šaman": kam) müzisyeni.

videoda orhon vadisi ve nehri, efsanevi kutsal ötüken bölgesi, altay dağları, altay ovaları, altay bozkırları, altay gölleri, altay cumhuriyeti'ndeki altay nehirleri kaydedildi.
altay ve türk dillerinde "bir, iki, üch, dört, besh, alty, jedy, ses", "bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz" anlamına gelir.
devamını gör...
devamı...

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim