1.
mihail bakunin'in 1867 yılında yazdığı ''hürriyette dayanışma: işçilerin özgürlüğe giden yolu'' adlı makalesi.

--- alıntı ---

daha önce ortaya koyduğum eylem konseyi birinci ilkesinden, [yani] pratik dayanışma veya mücadele kardeşliği [ilkesinden], eş öneme sahip kuramsal bir sonuç ortaya çıkar. işçiler, sınıfın ekonomik eylemi için bir sınıf olarak birleşebilirler; çünkü herhangi bir verili toplumda süregelen dini felsefeler ve ahlaki sistemler daima onun gerçek, maddi durumunun ideal birer ifadesidirler. teolojiler, felsefeler ve etik, her şeyden önce toplumun ekonomik organizasyonu'nu tanımlarlar; ve ikinci olarak ise, aslında bizzat kendisi ekonomik düzenin yasal olarak ve zorla kutsanmasından başka bir şey olmayan siyasi organizasyonu [tanımlarlar]. sonuç olarak, yönetici istiridyelerin [ing. clam] çok sayıda dini yoktur; sadece bir tane vardır: mülkiyet dini. ve işçi sınıfının da çok sayıda dini yoktur; sadece bir tane; her türlü mistizm sisini delip geçen, binlerce duacısında anlamını bulan; mücadeleye adanmışlık, kurtuluş hayali [imgesi]. tüm inançlardan işçilerin, aynen tüm topraklardan olan işçiler gibi, tek bir dini, tek bir umudu ve tek bir merhameti vardır; tek bir ortak amaç görünüşteki ırk ve inanç düşmanlıkları[ndan kaynaklanan] barikatların üstünden aşıp geçer. işçiler tek bir sınıftır, ve bu nedenle de tek bir ırk, tek bir din, tek bir ulusturlar. bu eylem organizasyonu konseyi'nin pratikteki ebedi dayanışmasından eyleme geçirilmiş kuramsal bir doğrudur. kilise ve devlet işçi sınıfının hayati organizasyonu'nda, özgür insanlığın dehasında tasfiye edilirler.

protestanlığın avrupa'ya özgürlüğü getirdiği söylenir. bu büyük bir hatadır. bu, yanlızca siyasal ve yasal özgürlük olarak yaratılan, burjuva sınıfının ekonomik [ve] maddi kurtuluşudur; ki [bu] sadece proletaryanın yaratabileceği muhteşem ve evrensel insan özgürlüğüyle kolayca bozguna uğratılabilecek [bir şeydir]. göründüğünün aksine burjuvazinin yasal ve siyasal hürriyetine zorunlu olarak eşlik edenler; burjuvazinin entelektüel, hristiyanlık karşıtı ve din karşıtı kurtuluşudur. kapitalist yönetici sınıfın dini yoktur, idealleri yoktur, yanılsamaları [ing. illusion] yoktur. ahlaksız ve inançsızdırlar, çünkü insan topluluğunun gerçek temelini, [yani] işçi sınıfının kurtuluşunu reddederler. çıkarlarını gözeten profesyonelliğinin doğası gereği, burjuva toplumu devlet denilen otorite ve sömürü merkezlerini devam ettirmelidir. ekonomik gereksinimleri nedeni ile, işçiler bu tip baskı merkezlerine meydan okumalıdırlar.

insan varoluşunun ayrılmaz [tabiatında olan, ing. inherent] ilkeleri tek başına dayanışma kuralıyla özetlenebilir. bu insanlığın altın kuralıdır, ve şöyle ifade edilebilir: diğerlerindekinin [diğer insanlardaki insanlığın] farkına varmadan ve böylece de onu [kendi insanlığını] gerçekleştirmek için her biriyle ve [de] tümüyle işbirliği içinde olmadıkça, hiçbir insan kendi insanlığının farkına varamaz. onunla ilişkili tüm insanlarla beraber kurtulmadıkça, hiç kimse kendini kurtaramaz01.

benim hürriyetim herkesin hürriyetidir. gerçekten özgür olana değin düşüncede özgür olamam. düşüncede özgür olup, gerçekte özgür olmamak isyan edilmesi gereken bir şeydir. gerçekte özgür olmak, hürriyetime ve haklarıma sahip olmaktır; [benim kendi hürriyetim ve haklarımın] onanması, tüm insanlığın hürriyeti ve haklarında onanmasıdır. yanlızca ve yanlızca tüm insanlar benim eşitimse, ben özgürümdür (en başta ekonomik olarak).

diğer insanların ne [durumda] olduğu benim için çok önemlidir. kendimi ne kadar bağımsız hayal ediyor olursam olayım, toplumsal konumumun dünyevi [sıradan] karşılıklarından ne kadar uzak görünürsem görüneyim, toplumun en ortalama üyesinin sefaletince köleleştirilmişimdir. serseri [toplumdan dışlanmış, ing. outcast] benim günlük kaygımdır. ister papa, ister çar, ister imparator, ve hatta isterse başbakan olayım; ben daima onların durumlarının [koşullarının] bir yaratığıyım; onların cehalatinin, iradelerinin ve gürültü patırtılarının bilinçli bir ürünüyüm. onlar köledirler, ve daha üstün olan ben sonuç olarak köleleştirilmişimdir.

örneğin, farzedelimki aydın veya zeki birisi olayım. ama insanların ahmaklıkları ile aptallaşmışım, aklım onların gereksinimleri ile sersemletilmiş, zihnim felç edilmiş. cesur bir adamım, ama insanların korkularının korkağıyım. sefaletleri bana erişir, ve her gün yaşam savaşından [daha fazla] ürkerim. yaşamaktan kaçınmak [giderek] meslek haline gelir. zengin bir insan olan ben onların yoksulluğu önünde titrerim, çünkü bu beni yutma tehdidini içerir. sıradan insanların sıradan yaşamlarından çalınmış olanların haricinde, kendimden bir zenginliğimin, bir refahımın olmadığının farkına varırım. ayrıcalıklı bir kişi olarak, halkın adalet taleplerinin önünde sapsarı kesilirim. bu talepte bir tehdit sezinlerim. o feryat uğursuzdur ve tehdit edilmekteyimdir. bu, kaçınılmaz olan bir tutuklamayı beklemekte olan bir suçlunun [yaşadığı] dehşet hissidir. yaşamım ayrıcalıklı ve gizlidir. ama o benim değildir. özgürlük ve hoşnutluktan yoksunumdur. kısacası, özgür olmayı arzularken; zeki, cesur, zengin ve ayrıcalıklı olmama rağmen özgür olamam, çünkü yakın arkadaşlarım insanların özgür olmasını arzulamıyorlardır; ve tüm akıl, cesaret, zenginlikler ve ayrıcalıklardan mahrum bırakılmış bir kitle ise özgürlüklerini nasıl koruyacağını bilmiyordur. sıradan insanların köleliği, onları benim baskımın vasıtası yapar. bizim özgür olmamız için, onların özgür olması gerekir. ekmek ve özgürlüğü birlikte fethetmeliyiz.

tek bir bireyin gerçek hürriyeti, tüm herkesin kurtuluşunu ima eder; çünkü tüm insan topluluğunun doğal temeli olan dayanışma yasası sayesinde kendim gibi özgür olan insanlarla çepeçevre sarılmadıkça, ben kendim gerçekten özgür olamam, [özgür] hissedemem, bunu bilemem. her birimizin köleliği benim köleliğimdir.

--- alıntı ---

orijinal kaynak:
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"solidarity in liberty" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim