retrograd amnezi (ra), bir hastalık ya da yaralanma öncesi yaşanan olayların ve öğrenilen bilgilerin hafızadan silinmesidir.retrograd amnezi ribot kanunu ile bağlantılı görülmektedir. buna göre hastaların travmaya yakın olayları hafızadan silmeleri eski anılara oranla daha muhtemeldir.

en yaygın görülen bölgeler hipokampus, ara beyin ve temporal lob gibi anısal bellek ve bildirimsel bellek bölgeleridir.

hipokampus anısal hafızanın sağlamlaştırılmasında görev alır. asıl görevi kısa süreli bellekteki kayıtları, uzun süreliye dönüştürmektir. hipokampusta hasar bulunduran amnezi hastaları, anısal hafıza kaybına sahip olmalarına rağmen anlamsal hafızada bozulma göstermeyebilirler.
ara beyin ve onu çevreleyen alanların hafıza kaydındaki yeri tam olarak anlaşılamamıştır .ancak bu yapının anısal belleğin hatırlanmasında rol aldığı bilinmektedir.
temporal lob anlamsal ve gerçek hafızanın kaydedilmesinde mecburidir. hafızanın pekiştirilmesinde hipokampusa yardımcı olmasının yanı sıra, temporal lob anlamsal hafıza için de son derece önemlidir. bu bölgeye alınan bir hasar sözel materyalin yanlış sınıflandırmasına, konuşulan dili anlama bozukluğuna ve uzun süreli hafızada bozulmalara sebep olabilir. özellikle beynin sağ tarafındaki lezyonlar, müzik ve resim gibi sözel olmayan materyallerin hatırlanmasını güç kılar. bu bölgede yaşanan güçlükler anlama, cisimleri isimlendirme, sözel hafıza ve diğer dil işlevleri gibi görevlere de yayılır.
beyin plastisitesi hasardan dolayı beynin zarar görmüş yapıyı tercih etmeyip yeni nöral bağlantılar kurmasıdır. böylece beyin belirli ölçüde zarar görmüş hipokampustan bağımsız çalışmayı öğrenir. örneğin eski anılar zamanla sağlamlaştırılır ve wernicke bölgesi gibi özel beyin bölgeleri çalışmak için yeni nöral yollar üretir.

ra, beynin otobiyografik bilgi içeren özellikle anısal ve bildirimsel bellek ile alakalı bölgelerindeki etkilerden doğar. çok uç vakalarda hastalar kim olduklarını dahi unutabilirler. bu genel amnezinin çok daha şiddetli bir hâlidir. ancak hafıza kaybı kişinin anıları hatırlama yetisine göre belirli bir alanda veya özel bir konuda tezahür edebilir.

standart modellerde görüldüğü üzere iyileşme genelde ra'nın ilk aşamalarından sonra gerçekleşir. bulgulara göre; hipokampus, yalnızca diğer beyin bölgeleri uzun süreli konsolidasyonu üstleninceye dek geçici ve kısa süreli konsolidasyonda yer alır. hipokampal oluşumdaki herhangi bir hasarın ra'ya sebep olmadığı gerçeği, diğer beyin yapılarının daha bağımsız çalışabildiğinin göstergesidir. ra hasarın ölçüsüne göre korsakoff sendromu ya da alzheimer hastalığı gibi ilerleyebilir.

--- alıntı ---

tr.wikipedia.org/wiki/Retro....

--- alıntı ---

yukarda da yazdığı gibi travma yaşandıktan sonra beynin kesinlikle yeni anı kaydetmeme durumu. bu ilginç hastalığı çok iyi anlatan, boşrelde guy pearce'in oynadığı, momento(akıl defteri) isimli filmi izleyebilirsiniz.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"retrograd amnezi" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
radyo & dergi renk modu sözlük kütüphanesi online yazarlar kulüpler yazarak kitap kazan yardım başlıkları puan tablosu sıkça sorulan sorular istatistikler iletişim