devlet niçin şirket gibi yönetilemez, çünkü ikisi arasında derin farklar vardır. bunları sıralayayım:

(1) şirketin patronu bellidir. birden fazla sahibi de olsa, hatta halka açık bile olsa şirketle ilgili kararları alıp uygulayan bir başkan ve yönetim kurulu vardır. oysa devlette patron belli değildir. kısmen parlamento, kısmen hükümet, kısmen bürokrasi, kısmen denetim organları, kısmen de yargı yetkili hale gelir (tabii burada sözünü ettiğim durum demokratik devletler için geçerlidir.)

(2) devlet, uyguladığı maliye ve para politikasıyla bütün ülkeyi, toplumu ve şirketleri etkileyebilir. hiçbir anonim şirket hiçbir uygulamasıyla böyle bir etki yaratamaz.

(3) devlet, şirketlerden farklı olarak vergi toplama yetkisine sahiptir. yani finansman sıkıntısına düşse basar parayı finansmanı sağlar. sonunda enflasyon olur ama enflasyonu tek başına devlet değil bütün toplum paylaşır. oysa şirketler finansman sıkıntısına düşse böyle bir imkânları yoktur.

(4) devletin borçlanmasıyla şirketlerin borçlanması farklıdır. devletler, şirketlere göre daha uzun vadeli ve ucuz maliyetle borçlanabilirler. oysa şirketlerin borçlanma kredibilitesi içinde bulundukları devletin kredi değerliliğiyle sınırlıdır.

(5) şirketler sermayelerini halka açabilirler, hisse senedi çıkarabilirler. devletlerin sermayesi olmadığı için böyle bir işlem yapamaz.

(6) şirketler malvarlıklarının değerini bilirler ve bilançolarında gösterirler. o nedenle şirketlerin bir piyasa değeri vardır. oysa devletler malvarlıklarının değerini tam olarak bilemezler. ormanlar, sahiller devletin malı sayılır. bunların değeri bilinemez. yani devlet sahip olduğu nakit varlıkları ve tapulu gayrimenkullerin değerini bilse de tapulu olmayan gayrimenkullerinin değerini bilemez. devletlerin bilançosu olmadığı gibi bir piyasa değeri de yoktur. devletlerin bütçesi olur.

(7) şirket yönetimi iki temel kural üzerine dayanır: (1) kâr etmek, (2) elde edilen kârın bir bölümünü hissedarlara dağıtmak. şirketlerin bilanço dışındaki en önemli finansal belgesi kâr/zarar cetvelidir. devlet yönetimi şirket yönetiminden farklı olarak kâr etmek temeline dayanmaz. tam tersine toplumdan alınan vergileri kullanarak toplum yararına, gerektiğinde zarar etmeyi göze alarak iş yapmak devlet yönetiminin dayanağıdır. bu çerçevede devletlerin kâr/zarar cetveli olmaz.

(8) sürekli zarar eden bir şirket sonunda iflas eder ve tasfiyeye girer. devletler zarar etmez ve iflas da etmezler. dolayısıyla tasfiyeye girmezler. batmış gibi görünseler de batmazlar. yunanistan bunun tipik örneğidir. eğer yunanistan anonim şirket gibi yönetilseydi, çoktan iflas eder ve tasfiyeye girerdi (her ne kadar devletlerin de iflas etmesi üzerine bazı çalışmalar yapılmış olsa da bunlardan sonuç alınabilmiş değildir.)

bu farkları artırmak mümkündür. işte bu nedenle devletler şirket gibi şirketler de devlet gibi yönetilemez. asıl olan devleti devlet gibi, şirketi de şirket gibi yönetmektir.
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"devleti şirket mantığıyla yönetmek sorunsalı" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim