1.
yahudiliğin kutsal kitabıdır.
devamını gör...
2.
normalde tanah'in ilk 5 kısmı olan ama türkiye'de tanah'in tamamının (24 kısmının tamamı) kastedildiği şey
devamını gör...
şu an elimizde bulunmayan kitaptır. piyasada aynı isimle sunulan kitaplar ise gerçekte insan yazımı hadis kitaplarılar, yani sahte tevratlar.

zaten kutsal kuran, elitlerin ellerindeki gerçek tevrat'ı halktan gizlediklerini söyler:

en'am suresi 91: allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. çünkü, "allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. de ki "mûsa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği kitap'ı kim indirdi? siz o kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.


bu arada kutsal kuran, piyasadaki sahte tevratların hatalarını da verdiği bilgilerle düzeltir.

forumlarda bu konuda yazdıklarımdan örnekler verelim:

--- alıntı ---

piyasadaki sahte tevrat'a göre bir baba kızını köle olarak satabilirmiş

evet yanlış okumadınız, sahte tevrat'a (hadis kitabı) göre bir baba borcuna karşılık kızını köle olarak satabiliyor ve işin daha da kötüsü, köleliğe satılan bir kız, sıradan bir erkek kölede olduğu gibi altı yılın sonunda serbest de bırakılmaz.

mısırdan çıkış 21
7 “eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, kız erkek köleler gibi özgür bırakılmayacak. 8 efendisi kızla nişanlanır, sonra kızdan hoşlanmazsa, kızın geri alınmasına izin vermelidir. kızı aldattığı için onu yabancılara satamaz. 9 eğer cariyeyi oğluna nişanlarsa, ona kendi kızı gibi davranmalıdır. 10 eğer ikinci bir kadınla evlenirse, ilk karısını nafakadan, giysiden, karılık haklarından yoksun bırakmamalıdır.

neyse ki elimizdeki tek kutsal kitap olan kuran piyasadaki sahte tevrat'ın (hadis kitabının) bu hatasını da düzeltir.

ne kız ne de erkek kimse köle olarak veya başka birşey olarak satılamaz.

bırakın kendisini, bir kimsenin kalemini bile izinsiz alamazsınız.

***

sahte tevrat güneşin ve ayın ışığını şöyle anlatır:

tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. [tekvin 1:16]

ilginç olan, hem güneşin hem de ayın ışığını tanımlamak için "ışık" anlamına gelen aynı ibranice "ma'owr" kelimesinin kullanılmasıdır. bu kelime tam anlamıyla yorumlanırsa, o zaman bilimsel olarak yanlıştır, çünkü güneş ve ayın ışık yayma konusunda benzer olduğunu gösterecektir.

gerçek şu ki, güneş kendi ışığını yayarken, ay bir ayna gibi güneşten gelen ışığı yansıtır. kuran'da güneş ve ay şöyle tarif edilmektedir:

25:61 göğe takım yıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

kuran açıkça güneşi ısı ve ışık kaynağı olarak tanımlarken, ay içinse sadece parlayan/ışığı yansıtan anlamlarında bir ifade kullanarak yine işin doğrusunu gösterir.

ve böylece kutsal kuran, piyasadaki sahte tevrat'ın bir hatasını daha düzeltir.

--- alıntı ---

www.diniyazilar.com/2022/06...
devamını gör...
yakup'un tanrı ile güreşerek israil yani tanrıyla güreşen adını aldığını iddia eden kitap. hatta tanrı yakup'u yenmek için uyluk kemiğini çıkarmış ama yine de yenememiş.
devamını gör...
(yaşama için istikamet) üzerine kurulmuştur; musa'nın kanunlarını ve onun sözel yorumunu da birleştirmektedir.
devamını gör...
tahrif olunmuş bir kutsal kitap. tevrat'ı tarihte ilk kez yahudi kral menasseh eleştirerek, kitabın muhtevasıyla alay etmiştir. diğer bir yahudi, belhî de tevrat'ı yaklaşık 200 konuda eleştirmiştir. ukberî, tekvin'de belirtildiği hz. yakub'un 33 çocuğunun olması bilgisinin yanlış olduğunu söyleyerek, bu sayının doğrusunun 32 olduğunu söyler (ki ibn hazm da bunu belirtmektedir). spinoza, tevrat'ın tamamen hz. musa tarafından yazılmış olmasının imkânsız olduğunu belirtir. 1869 yılında gerçekleşen bir haham konferasında, tevrat'ta yer alan, mucize barındıran hikayelerin, tevrattan çıkarılması teklif edilmiştir. emil hirsch ise tevrat'ın hz. musa tarafından yazılmadığını ve vahiy kaynaklı olmadığını söylemektedir. katolik olan richard simon da ibranice tevrat'ta yapılan değişiklikleri incelemiş ve tevrat'ın tamamen hz. musa'ya ait olamayacağını kanıtlarla ispatlamaya çalışmıştır.
devamını gör...
diğer kitaplar gibi içi boştur.
devamını gör...
içerisinde bolca yahudi olmayanları kesip biçmenin normal görüldüğü, yahudi olmayanın öldürülmesinin normal görüldüğü bir kitaptır, minnoş yahudi severlerin bu kitabı okumamasını tavsiye ederim.
devamını gör...
tam 39 kitaptan oluşur ve bunlar sırası ile yaratılış, mısır'dan çıkış, levililer, çölde sayım, yasa'nın tekrarı, yeşu, hâkimler, rut, 1. samuel, 2. samuel, 1. krallar, 2. krallar, 1. tarihler, 2. tarihler, ezra, nehemya, ester, eyüp, mezmurlar*, süleyman'ın özdeyişleri, vaiz, ezgiler ezgisi, yeşaya, yeremya, ağıtlar, hezekiel, daniel, hoşea, yoel, amos, ovadya, yunus, mika, nahum, habakkuk, sefanya, hagay, zekeriya ve malaki'dir. hristiyanlar için ise eski ahit*tir.
şuradan bir süreç başlatılarak önce incil, sonra da tevrat başka kitaplarla ücretsiz olarak edinilebilir.
devamını gör...
aslında ilk çağ dönemindeki yahudilerin tarih kitabıdır,
devamını gör...
dünyanın en güzel tarih, gezi ve masal kitaplarından biridir.

tek sorun hangi kısmın nerede başlayıp nerede bittiğini kimselerin bilememesidir.
sabetay sevi tam çözecekti, indirdiler garibimi.*
devamını gör...
neşideler neşidesi
devamını gör...
tahrif olmuş ve değiştirilmiş denilen kitaptır. bir diğeri ise incil için aynısını derler. ama iş kuran'a gelince, bunu diyenler delirir. olmaz, değişmedi derler. ulan allah'ın diğer kutsal kitapları için değişti derken sorun yok ama diğeri için deyince mi sorun var ??.

neyse, tüm kutsal kitapları hemen hemen okumuş biri olarak uzunca yazmayayım. en son adem/havva olayından sonra bir şeyler yazmak istedim. zira sezen aksu sözde adem ve havva'ya hakaret etti diye delirdi dinciler.

tevrat denen kutsal kitapta, yaratılışta adem ve havva'dan da bahseder. hani tahrif edilmiş, değiştirilmiş denen kitapta. hemde kuran ile heme hemen aynı tasvirler vardır. yasak elma, adem'in topraktan yaratılması, onun kaburgasından havva'nın yaratılması. nuh peygamber vs. vs.

şimdi tevrat değişti ise, aynı ifadelerin geçtiği kuran'da mı değişmiş oluyor.

neyse, zaten islam dininde imanın şartları vardır. 4 kutsal kitaba iman edeceksin der. ama ne gariptir ki, sözde dindarlar, sadece kuran'a iman edip, diğer kitapları yok sayar.

incil desen delirirler. ulan onu da oku. o da allah'ın kitabı değil mi. oku ki, anla. anla ki, öğren.

not: mesajlar gelmeye başladı. hakaret ve tehditler pek tabii. iyi de ben imamın şartı dedim. bu mu sizi rahatsız etti. yüce allah ne diyor; 4 kutsal kitaba iman et. ben de bunu diyorum. birine iyi deyip, ötekine kötü diyemezsin diyorum.
devamını gör...
hakkında bilgisi olmayanların atıp tuttuğu kavram. bunların durumu şuna benziyor;

"muhammed ali kelebek gibi uçar, arı gibi sokar" ifadesini

muhammed ali arıdır, kelebek gibi de uçar
muhammed ali kelebek gibi sokar, aynı zamanda arıdır.

gibi anlamalarına benzer.
devamını gör...
tevrat/torah, bünyesinde beş adet dinî kitabı bulunduran bir mukaddes yahudi koleksiyondur. kitaplar sırasıyla şunlardır: yaratılış kitabı, çıkış kitabı, levililer kitabı, sayılar kitabı, tesniye kitabı. bu beş kitapları vahyeden olduğuna inanılan musa'ya ithafen bazen musa'nın beş kitabı denir.
devamını gör...
bu tahrif etme muhabbeti islami tarih anlatısı için gerekli. çünkü islam'ın geliş sebebi o. tahrif olmasa islam'a gerek kalmazdı. o yüzden hiçbir müslüman tevrat ya da incili okumaz* ama tahrif edildikleri dillerinden düşmez.

arkeolojik olarak baktığımızda tıpkı kuran gibi tahrif edildiği açık.
devamını gör...
tevrat'ın (ve incil'in), peygamber muhammed'e indirildiği (!) gibi indirildiğini sanan ya da doğrusunu bildiği halde kasten yalan söyleyenlerin söylemlerinin tersine "vahyedilmiş" bir kitap değildir. uzunca bir süre içinde olan biteni anlatan, özellikle genesis bölümü ortadoğu efsanelerinden alınma bir masal/tarih kitabıdır. bugün elimizde bulunan tevratla, iki bin yıl önce yazılmış tevratlar arasında fark yoktur. arkeolojik kazılarda bulunan bir dizi tevrat arasında da minör değişiklikler dışında değişiklik yoktur. dahası tevrat'ı yok et, kuran'da anlatılan pek çok şeyin ayakları havada kalır. örneğin davud peygamber'in tanrı tarafından önce cezalandırılması, sonra affedilmesi tevrat okunmadan anlaşılamaz. "dâvûd kendisini denediğimizi sandı da rabbinden mağfiret diledi, eğilerek secdeye kapandı ve tevbe edip bize döndü. biz de ondan bunu affettik. yanımızda onun yakın bir makamı ve güzel bir dönüş yeri vardır” (sâd 38/21-25)." kel alaka değil mi?
tevrat'ta anlatılan olayların pek çoğu zamanın sisleri içinde flulaşmış, içine bolca masalsı ögeler karışmış gerçek olaylara dayanır. örnek: sodom gomorra. örnek : nuh tufanı. bu olayların oluş zamanı tevrat'ın yazılmaya başlamasından asırlar öncesine dayandığı, bilgilerin kuşaktan kuşağa sözle aktarılmasından dolayı böyledir.
devamını gör...
islam'da tanrı tarafından musa'ya indirildiğine inanılan tevrat(תּוֹרָה/torah), yahudiliğin birincil kaynağı ve kutsal kitabı olup 39 bölümden oluşur. hıristiyanlık'ta eski ahit olarak bilinir. tevrat, aynı kur'an gibi içinde bolca şiddet, vahşet ve cihad içeren askeri bir el kitabıdır. iki ucu pis değnek misali al birini vur ötekine, neticede her ikisi de aynıdır özünde.
tevrat; aslında ilk çağ dönemindeki antik yahudilerin tarih kitabıdır, kutsal(!) da değildir. terör kitabı tevrat...
kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel yahudi dininin kutsal kitabı tevrat
devamını gör...
bizler türkler için olmaz ise olmaz 3'leme nedir?
"at -avrat- silah"

hristolar için nedir?
"baba-oğul-kutsal ruh"

bu jewish'ler için ne olsa gerek?bunlarda 3 'leme filan yok.
sadece tevrat var bunlarda.tevrat ne derse o?tevrata göre:
onlar seçilmiş insanlar.dünya bunların hizmetine sunuldu,geriye kalan tüm ırklar onların hizmetkarları.

dünyayı yöneten ırk da gerçekten bunlar.tevrat ne derse gerçekleştiriyorlar.
devamını gör...
adını ibranice : tora : talimat, kanun anlamına gelen kelime kökünden gelen semavi kitap.
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"tevrat" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim