kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimsenin “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak” özgürlüğünden mahrum edilmesidir. yani, fail tarafından mağdurun serbestçe hareket etmesinin engellenmesidir.

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, diğer adıyla hürriyeti tahdit suçu, kişi özgürlüğü ve güvenliğini koruyan bir suç olarak tck md.109’da “hürriyete karşı suçlar” bölümü altında düzenlenmiştir.

kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, bireylerin kendi istekleri ve serbest iradeleriyle hareket etme özgürlüğünü güvence altına alan bir suç tipidir.

bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
buradan
devamını gör...
ülkemizde artık bir suç olarak sayılmayan eylemdir.

yöneticiler bile uygulamıyor çünkü bu kanunu.
devamını gör...
(bkz: hürriyeti tahdit)
devamını gör...
türk ceza kanunu'nun yüz dokuzuncu maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. kişinin bir yere gitmesi engellenerek ya da bir yerde kalmasına engel olunarak işlenir. yani fail, mağduru kaldırıp bir depoya koyarsa da yahut sahile girmesine engel olursa da * bu suçu işlemiş olabilir.

bu suçun konusu, hareket özgürlüğü kısıtlanan kişidir. kısıtlama ise belli bir şekle tabi değildir, serbest hareketlidir. kişiyi özgürlüğünden alıkoyacak bir hareketin bulunması yeterlidir. hatta ihmali hareketle de işlenebildiğinden sözgelimi yanlışlıkla dolaba kapattığı kişiyi hatasını fark etmesine rağmen çıkarmayıp yani eylemsiz kalarak da fail bu suçu işleyebilir.
fiiller örneklerle çoğaltılabilir. denize çıplak giren kişinin kıyafetlerinin götürülmesi örneğinde de aslında onu orada tutacak bir araç/kilit kullanılmamış olsa da kişinin hürriyetinden yoksun bırakıldığını söyleyebiliriz.

bu suçun; cebir, tehdit veya hile kullanılarak işlenmesi,
silahla işlenmesi,
birden fazla kişiyle işlenmesi,
üstsoy, altsoy veya eşe karşı işlenmesi,
çocuğa karşı işlenmesi,
kendini savunamayacak durumda bir kişiye işlenmesi,
cinsel amaçla işlenmesi gibi hallerde ceza artırılır.
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim