1.
okullarda zorunlu olması gereken bir dersin adı. mitolojinin bir diğer adı efsane bilimidir. toplumların efsanelerini araştırır.
devamını gör...
2.
aklıma yunan mitolojisi gelir saygı duyulası çok mit vardır
devamını gör...
3.
yunanlılara özgü bir şeymiş gibi sanılması yanlıştır. dünya üzerindeki bütün destansı varlıkları kapsamaktadır.
devamını gör...
4.
dinlerin şekil alması konusunda önemli rol oynamıştır.
devamını gör...
5.
okumayı çok severim ve kendisiyle yakından ilgilenirim.
devamını gör...
belirli bir kültüre toplumla veya kişiyle ilgili mitlerin toplamıdır. bitleri duruşlarını anlamlarını yorumlayan inceleyen bilim dalıdır.
devamını gör...
mithos, yunanca bir kelimedir. söz/söylenen ya da duyulan demektir. hem kutsallık hem de toplumsallık vardır.
mitoloji ise yunanca myth "masal, öykü, hikaye, efsane ve logos "söz" kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. aynı zamanda tüm yönleriyle mitleri araştıran ve inceleyen, başka kültürlerin mitleriyle kıyaslama yapan ve kendine has yöntemleri bulunan bilim dalııdır.
türleri:
1-ritüel mitosları: dini törenlerde toplulukta bir güç ve büyüleme oluşturmak için söylenen
şarkılar, ilahiler ve yinelenen sözlerden oluşan mitoslardır.

2- orjin mitosları: adından da anlaşılacağı gibi bir göreneğin, bir adın ya da bir nesnenin nasıl
doğduğunun imgesel bir açıklamasını sunan mitoslardır. bunlar en eski mitoslar olmalıdır.

3- prestij mitosları: bir halk kahramanının doğuşunu ve yaptıklarını destansı havada anlatan
mitoslardır.

4- kült mitosları: museviliğin gelişmesiyle ortaya çıkan yahudilerin bayramlarında sunaklarda
okunan ilahilerdir.

5- eskatalog: tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışıyla şekillenmiş ve bu dünya yaşamının
sonu mahşer ve ötekidünya yaşamı ile ilgili konuları ele alan mitoslardır.

ayrıca mitoloji ile ilgili olarak (bkz: gılgamış destanı) bakabilirsiniz.
devamını gör...
kanımca; toplumların bilinçaltıdır.
devamını gör...
çok derin sembolik manâlarla bezeli anlatımlardır. "ulan ne kadar çok tanrı varmış" gibi bir tanımı haketmeyecek kadar derin bir okyanustur.

kutsal kitaplardaki menkıbeler, mitosların deforme edilmiş biçimleridir.
devamını gör...
sevenin çok sevdiği sevmeyenin günah deyip kapıları kapattığı oldukça eğlenceli bir felsefe alt koludur.
felsefe diyoruz çünkü halkın doğa olayları üzerine düşünmesi ve felsefe yapması dolayısıyla doğan bir kavramlar bütün olduğu su götürmez bir gerçektir.

her efsanenin bir çekirdeği varsa mitolojini doğuşuna kaynaklık eden çekirdek; düşünme bilimi yani felsefedir.
devamını gör...
kelt, iskandinav, baltık, slav, türk, çin, japon, mısır, hint, yunan gibi başlıklara ayrılan pagan inanç sisteminde yer alır günümüzde az da olsa bu mitsel tanrılara inanan insanlar vardır. semavi dinler de dahil olmak üzere tüm dinlerin temelidir. sanat tarihi okuyanlar fazlaca hakimdirler, yurt dışında ayrı bir bölüme sahiptir.
devamını gör...
takma ad bulmamda yardımcı oluyor (bkz: şuanki takma adım)
devamını gör...
tüm hayatımı adayabileceğime inandığım konulardan sadece biri.
devamını gör...
küçük yaşlarda tanrı ve tanrıça isimleri ezberlemek ile başlayan ve büyükçe tutku haline gelen bir şey. dünyaların oluşması, hangi tanrı hangi tanrıya neyi yapmış, kim iyi kim kötü, efsaneler, hikayeler gibi her şeyini ezberlediğim ilk mitoloji ve kişisel favorim olan iskandinav mitolojisi bana göre en güzelidir. mitolojilerle alakalı meslekler var mı diye düşünürken beni arkeoloji ile tanıştırmıştır. şimdilerde de türkiye'de arkeolojinin durumu yüzünden üzülmeme neden olur.
devamını gör...
bugün masal veya öykü olarak anlattığımız mitolojiler, o dönemler din sayılırmış. binlerce yıl öncesinin insanları bunları hikaye olarak değil, inanç olarak birbirlerine aktarırlarmış. bu aktarımlar ile coğrafyaları etkilemiş ve yayılmış. sonuç olarak masal veya dedikodu değil, inançlar silsilesi.
devamını gör...
(bkz: mit) kelimesinden türetilen felsefe bilimi koludur.
devamını gör...
kültürlerin gelişmesi aşamasında oldukça etkileri olduğunu düşündüğüm masallar bütünü. özellikle orta asya türk mitolojisi hala ilgimi çok çekmektedir ve araştırma yaptığım her an türk kültürünün hangi aşamalardan geçtiğini daha kolaylıkla anlayabiliyorum.
devamını gör...
birbirinden farklı efsanelerin bütününe verilen isimdir.

çoğu zaman bir doğa olayını, dünyanın oluşumunu, yaşanan toplumun/devletin kuruluşunu ya da ölümden sonraki yaşamı açıklamak için kullanılmıştır, yani hikayelerin uyduruluş amacı budur.

mesela demeter kızı persephone'un hades tarafından kaçırılması olayı kış mevsiminden ilkbahar mevsimine geçişi ve mevsimlerin oluşunu bir mantığa bağlamak için uydurulmuştur.

bu gibi örnekler çok çeşitli tabii. okuması zevklidir mitolojiyi, herkese öneririm. ayrıca çağdaş sinema, oyun ve edebiyat alanında da sık sık atıf yapıldığından genel kültür için de çok faydalıdır mitoloji okumak.
devamını gör...
hakikatin, bir beyin besini sembollerle felsefik anlatım şeklidir. semavi veya tek tanrılı dinler denerek yanlış tanımlama yapılan yahudi türevi dinlerin ayetlerinin kökenlerini de esas itibariyle mitler oluşturur.
devamını gör...
eski insanların tarihlerinden, destanlarından ve inançlarından harmanlanarak oluşmuş anlatılardır. günümüzde mitoloji denildiğinde akla yunan ya da iskandinav gelse de her kültürün mitolojik bir geleneği vardır. mitolojilerde tarihi olaylar, efsaneler ve dini inançlar yer alır. örneğin türk mitolojisinde eski türklerin inancına, destanlarına ve efsanelerine ilişkin birçok kanıt vardır. türk mitolojisinde diğerlerinde olduğu gibi çeşitli tanrılardan (bilinenin aksine eski türkler tek bir tanrıya inanmıyor, birçok tanrıya ve tanrısal ruha inanıyor), dünyanın yaratılışından, kıyametten, türeyişten ve dahasından söz edilir. ancak türklerin islam'ı kabulüyle türk yaşayışı yani türk mitolojisi ne yazık ki unutulmuş, bunun yerini islam dediğimiz arap mitolojisi ya da arap yaşantısı almıştır. nitekim günümüzde inandığımız din kavramı da mitolojilerden kaynaklanmaktadır. insanlar her daim gördükleri şeylere bir anlam yükleme çabasında olmuşlardır. bu çaba inançları, destanları, mitolojileri ve dinleri doğurmuştur.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"mitoloji" ile benzer başlıklar

Normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
portakal radyo & dergi renk modu sözlük kütüphanesi online yazarlar kulüpler yazarak kitap kazan yardım başlıkları puan tablosu sıkça sorulan sorular istatistikler iletişim