1.
ermenilerin korkulu rüyası olan ittihat ve terakki'nın enver ve cemal paşalar ile birlikte önde gelen 3 isminden biridir. ermeni tehcirinin mimarıdır. sogomon tehliryan denilen bir ermeni tetikçi tarafından arkadan vurularak şehit edilmiştir.
devamını gör...
ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
devamını gör...
1874 yılında kırcaali savcısı ahmet vasıf efendi’nin oğlu olarak edirne’de dünyaya gelen, tam adı mehmet talat olarak bilinen, ittihat ve terakki cemiyetinin kurucularından ve liderlerinden olan büyük devlet adamıdır.

henüz 21 yaşındayken ikinci abdülhamid istibdatına karşı onurlu bir mücadele yürüten jön türkler hareketine katılmış, bu faaliyetlerinden dolayı tutuklanarak selanik’e sürgüne gönderilmiş ve burada posta idaresinde memur olarak çalışmaya başlamıştır.

1906 yılında ittihat ve terakki cemiyetinin kurucuları arasında yer almıştır. 1908 yılındaki ikinci meşrutiyet'in ilanından sonra ittihat ve terakki partisi’nden edirne milletvekili seçilerek meclis-i mebusan üyesi olmuştur. örgütçülüğü ve liderlik karizması ile kısa zamanda teşkilatın en önemli liderleri arasına girmiştir.

mehmet talat’ın ittihat ve terakki cemiyeti için anlamını ziya gökalp’ın dizelerinde görmek mümkündür;

‘’sen candan birleştiren bir ruhsun…
vicdanını sende görür cemiyet:
necat teknesidir. sen nuhsun,
sen olmasan öksüz kalır bu millet”


ikinci abdülhamit’in tahttan indirilmesi için alınan kararın en ateşli savunucuları arasındadır. 1913 yılında ittihat ve terakki’nin kamil paşa hükümetine karşı düzenlediği meşhur bab-ı âli baskını’nın organize edilmesinde önemli rol oynamıştır.

1913 yılından itibaren harbiye nazırı enver, bahriye nazırı cemal ile birlikte dahiliye nazırı talat olarak osmanlı imparatorluğu’nun dış ve iç politikasını belirleyen üç adamdan biridir. enver paşa ve cemal paşayla birlikte osmanlı’nın almanlar ile birlikte birinci dünya savaşı’na girmesinde etkili olmuştur.

1915 yılında hem itilaf devletleri’nin hem de rusya’nın kışkırtmasıyla başlayan doğu anadolu’daki ermeni isyanlarını bastırmak için mücadele etmiştir. etkisi bugün bile hissedilen, ermeni diasporasının soykırım yalanıyla üstünü örtmeye çalıştığı ermeni ihanetini engellemek için ermeni tehciri’nin başlatılmasını sağlayan ünlü 24 nisan 1915 kararlarını yayınlamıştır.

kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel

1917 yılında said halim paşa’nın sadrazamlıktan ayrılması üzerine padişah mehmet reşat tarafından sadrazamlık görevine getirilmiştir. osmanlı devleti’nin birinci dünya savaşı’ndan yenik çıktığını tescilleyen 30 ekim 1918 tarihli mondros mütarekesi’nin imzalanmasından 20 gün önce bu görevinden istifa etmiştir.

1 kasım 1918’de ittihat ve terakki genel kongresinde siyasetten çekildiğini açıklamış, enver ve cemal paşalarla birlikte bir alman denizaltısına binerek yurdu terk edip berlin’e yerleşmiştir.

1915 olaylarından dolayı ermeni taşnak cemiyeti’nin en öncelikli hedefi olan talat paşa, 15 mart 1921 tarihinde rus ve ingiliz istihbaratının yardımıyla ermeni taşnak örgütünden olan iran asıllı ermeni terörist solomon teilirian tarafından evinin sokağında arkadan başına sıkılan bir kahpe kurşunla şehit edilmiştir. ermeniler bu katilin ermenistan’da heykellerini dikmişlerdir.

mustafa kemal atatürk’e talat paşa’nın şehit edildiği haberi geldiği zaman,

“vatan büyük bir evlâdını, inkılâp büyük bir teşkilatçısını kaybetti” diyerek ardından gözyaşı döktüğü bilinmektedir.

anadolu’nun bugün türk yurdu olmasında en büyük kahramanlığı gösteren, ittihat ve terakki’nin bu vatansever yiğidinin ardından türk gençlerine şu sözleri miras kalmıştır.

''beni bir gün sokakta vuracaklar. alnımdan kan akarak yere serileceğim. yatakta ölmek nasip olmayacak. ziyanı yok, varsın vursunlar. vatan, benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. bir talat gider, bin talat yetişir!''

aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel

kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel

kaynakça
bilimveutopya.com.tr/inkila...
turksandarmenians.marmara.e...
www.agos.com.tr/tr/yazi/113...
www.biyografya.com/biyograf...
devamını gör...
(bkz: soykırımcı)
(bkz: katil)
devamını gör...
alnındaki ter bir vatanın döktüğü terken,
nabzındaki kan belki de bir nesle yeterken,
en sonra, şu torba kemik sen misin, anlat.
biz dipdiri verdik seni devlete talat.

takriben adamlık sana yetmezdi, tamamdın.
sen kitle adam, millet adam, bayrak adamdın.
devamını gör...
istanbul ilinin maltepe ilçesinde bir cadde adıdır.
devamını gör...
tini şad mekanı uçmağ olsun.
devamını gör...
annesi ve babasının intikamını aldığını söyleyen iranlı bir ermeni suikastçı tarafından berlin'de evinin sokağında kafasından vurularak öldürülmüştür. ermeniler'e evinin adresinin ingiliz gizli servisi tarafından verildiği yaygın kanaattir.
cenazesi tam 22 yıl boyunca almanya'da bekletildi. almanlar da günün birinde cenazesinin türkiye' ye gönderileceğini düşünerek, naaşını mumyalamışlar.
daha sonra hitler ile ismet inönü arasında geçen diplomasi sonucunda cenazesi berlin'den kalkan trenle 21 şubat 1943 tarihinde , gamalı haç ile süslenmiş özel vagondaki sanduka içinde sirkeci garı'na ulaştırılmıştır.
devamını gör...
talat paşam, sana minnetimiz çok büyük. türk kadınlarına tecavüz edip katleden, türk çocuklarını ateşe atıp analarına yedirmeye kalkan, anadolu'da oluk oluk türk kanı akıtan vahşi ermeni çetecileri, en başta sen yolladın bu topraklardan. sen olmasan, milli mücadele yıllarında anadolu ermeni kaynayacak ve bizi arkamızdan vuracaklardı! belki de büyük atatürk bile kurtuluş savaşı'nda istediklerini başaramayacaktı bu yüzden! ermeni kurşunlarıyla vatanından ırakta şehit düştün paşa hazretleri... sen bir soykırımcı değil türk'ün timsali olmuş kahraman bir paşasın... mekanın uçmağ olsun!
devamını gör...
mason locasında 1903-1909 arasında üstad-ı muhteremlik, 1909 yılında büyük üstatlık yaptığı neden kimse tarafından söylenmemiş?

mübarek, mason locasında ilk türk büyük üstat olup sonrasında osmanlıyı devirecek teşkilatı kuruyor. neyse, vatanseverdi değil mi?

heriflerin fikir babası türkçülük oynayan din düşmanı moiz kohen, kurucusu talat paşa ama diyorlarki "biz üstünüz ve özenti değiliz" :)
(bkz: oksimoron)
devamını gör...
jön türkler hreketinin komitacı büyük kahramanı. bugün bile türk düşmanı soysuzlar arkasından halen it gibi ürüyorlarsa nasıl bir kurt olduğunu varın siz tahmin edin.
ingiliz istihbaratınca eğitilen solomon adlı ermeni teröriste yüz yüzeyken vuramayacağı öğütlendiği için sırtından kahpece şehit edilmiştir.
atatürk şehit haberini aldığında ağlamıştır.
çünkü atatürk ve diğer ittihatçılar için o ''inkılabın büyük teşkilatçısı''dır.
ruhu şad olsun.
devamını gör...
suikaste uğrayacağını biliyordu. osmanlı'daki kadınların ve çocukların namusunu, şerefini korumak için verdiği mücadeleyle, kestiği el hiçbir zaman acımayacak olan devletin satırını tutan, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda en büyük adımlardan birisini atan devlet adamıydı. devletin bütünlüğünü ve bölünmezliğini, nasıl ki hülagü arabın türkü ezdiğini görüp araba dünyayı dar etmiş, nasıl ki kendisini tarihten silmeye çalışanları silmiş, türk'ün adını devam ettirmişse, talat ta doğu anadolu'da türk'ün adına leke süren, namusuna, şerefine göz koyanlara bu toprakları dar etmiştir. mustafa kemal yıllar boyu gerekli mücadeleleri verirken güneydoğuda, kafkasya'da kazım paşa, doğuda talat paşa'nın 8 yıllık sürede yaptıkları ile bir bütün halinde mücadele verildi. cumhuriyetin ilanı 1915'te başladı, sonuca 1923 başlarında ulaştı; ekim ayında da resmi olarak ilan edildi.

bugün türkiye cumhuriyeti'nde milyona varan ermeni yaşarken, ermenistan'da türk kelimesinin konuşulması bile yasaktır. bugün dünyanın her yerinde türk'e hakaret eden ermeniler ifade özgürlüğüne sahipken, ermeni'ye haddini bildiren türkler barbar etiketine sahiptir. bunun sebebi ise bellidir; sömürge, zorbalık, köleleştirme yöntemlerine gitmeyen türkler, tarihte hep somüren değil devlet yönetimi kaygısı güttüğü için, devletlerinin içinde hainler yetiştirmiştir. bu hainler de, küçükken başı ezilmeyen yılanlar olarak nesiller boyu, türk'ün düşmanı olmaya yemin etmişlerdir.

kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel

biraz tarih araştırması yapabilenler, tarihte olağanüstü durumlarda, yöre halkının gerektiğinde görevi devralıp mücadelenin ateşini yakmak için düşmanı kovma işlemini başlattığını bilirler. düşmana hizmet veren kim varsa, gerek rus, gerek fransız halklarında bir topluluk halinde sindirilmiş, savaş ortamına hazırlık amaçlı önden bir temizlik yapılmış ve düşman, düşmana hizmet edenler tehdit edilmiştir. bu her dönem böyle olmuştur. rus'un desteğini arkasında hisseden ermeniler de, talat paşa'nın güçsüz osmanlı'yı ve rusya tehditini farkedip almanya'dan gerekli desteği alabileceğini öngöremeyerek hasta adam'ı içeriden yıkmak için çok uğraşmış, bu satırın başında söylediğim üzere önce osmanlı yöre halkının karşılığı, sonrasında da devlet adamı talat paşanın hamlesi ile karşılaşmıştır.

özellikle doğu ve iç anadolu'nun doğu bölümünden ermenilerin çetelerini temizleyen, ermeni popülasyonunun bazı bölümlerini temizleyen 1915 kararları, bugün türkiye cumhuriyeti'nin doğu ve güneydoğu anadolu bölgesi'nin bugünkü sınırlarının muhafaza edilmesini sağlamıştır.

türk devlet sistemi'nden ne hülagü ne talat ne kazım karabekir ne attila ne de mustafa kemal hiçbir zaman eksilmemiştir. türk'ün devletlerinden mutlaka vaziyet alan, devletinin ve milletinin gücünü koruyan insanlar çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir.

öldürüleceğini bilen talat, sırtından ya da basının arkasından vurulacağını daha 1915 kararlarını uyguladığı ilk dakika biliyordu. çünkü türk'ü karşıdan öldürmek namümkün iken, suikastleri gayet mümkündür.

hasta adam tarih boyu hep hasta olmuştur. ama hiçbir zaman azraili düşman olmamıştır. 29 ekim 2022 yılından sana selam olsun talat paşa. herkes unutur, biz seni unutmayız. bu vatan sen ve senin gibilerin yüzyıllardır verdiği çabanın sonucunda türk vatanı olmuştur.

bir ermeni ile dost olun. ama türklük kanınıza dokunan ve türklüğün mevcudiyetine tehdit olan hiçbir ermeniye selam dahi vermeyin. türke barbar diyenin ırkçı olmadığı, türklüğü savunanın ise ırkçı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. ne mutlu türküm diyene

“beni bir gün sokakta vuracaklar. alnımdan kan akarak yere serileceğim. yatakta ölmek nasip olmayacak. ziyanı yok, varsın vursunlar. vatan, benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. bir talat gider, bin talat yetişir”

tekrardan selam olsun.
devamını gör...
ittihat ve terakkinin kurucularından birisidir. enver paşa ile birlikte anadolu'daki ermeni çetelerine karşı çok çetin mücadele verip isyancı ermenilerin kökünü yapabildiği kadar kazımıştır. anadolu'daki türklük bilincinin yok olmasını engellemiştir. pek bilinmez, talat paşa da bir alevi-bektaşi'dir. talat paşa, 1921 yılında berlin'de bir ermeni tarafından şehit edilmiştir. talat paşa'ya tengri rahmet eylesin, talat paşa'nın tini şad mekanı uçmağ olsun.
kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel
kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel
devamını gör...
vefatının üzerinden 103 yıl geçen büyük türk devlet adamı. eski maliye ve dahiliye nazırı, sadrazam. ittihat ve terakki'nin büyük efendisi. soğomon tehliryan isimli bir it tarafından öldürülmüştür.
devamını gör...
"bir talat gider, bin talat yetişir"
devamını gör...
enver pasa hayalperest ve narsist bir diktatordu talat pasa ise gercek bir asker.talat pasa'nin istegi enver pasa gibi hukumdarlik degil türk ulusunun bagımsızlıgı ve kurtulusuydu

talat pasa'ya katil diyenler ermenilerin bu topraklarda biraktiklari artiklardir

kutlu ruhu şad olsun
devamını gör...
(bkz: talatpaşa caddesi)
devamını gör...
(bkz: karakol cemiyeti)
(bkz: talat paşa bulvarı)
devamını gör...
kullanıcı tarafından yüklenmiş görsel
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"talat paşa" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli köftehor rehberi portakal normal radyo kütüphane kulüpler renk modu online yazarlar puan tablosu yönetim kadrosu istatistikler iletişim