edit: bi susmadınız nickli yazara ithafen. alıntı yazısını ve oraya eklediğim kaynağı görmemen okumadan tanım girdiğini gösteriyor. zahmet edip kaynak linkine tıklarsan ekşi'den kopyalamadığımı göreceksin.


göze çarpan en net hatalardan biridir. bu konu ile ilgili aşağıya güzel bir alıntı bırakıyorum.

--- alıntı ---

kuranda miras paylaşımında bariz hata yapılmıştır. mirası paylaştırırken birçok olasılık var. bazı durumlarda problem yokken, bazı durumlar da var ki, ayetlerdeki oranları dağıtmaya çalıştığımızda, mal yetmiyor, pay paydadan büyük çıkıyor. ayetlerin hazırlanmasında belli ki bu durumlar düşünülememiş ve böylece çok bariz bir hata yapılmış. meselâ birisi bize "şu pastanın yarısını fatma'ya, yarısını ayşe'ye, üçte birini de hatice'ye ver" dese, muhtemelen bu kişinin ya şaka
yaptığını sanarız, ya da zekâsından şüpheleniriz.

aşağıda miras paylaşımını örneklemeden önce ilgili ayetleri görelim, buyrun:

nisa/11: allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. bunlar, allah tarafından farz kılınmıştır. şüphesiz allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

nisa/12: eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (bütün bunlar) allah’ın emridir. allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

nisa/176: senden fetva istiyorlar. de ki: “allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. sapmayasınız diye allah size (hükmünü) açıklıyor. allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
şimdi kritik noktaya geldik. yukarıdaki ayetlerdeki miras paylaşımında hata oluşan iki örnek sunuyoruz:

örnek 1: kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

nisa/11'den: "(çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."
nisa/11'den: "ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."
nisa/12'den: (karı için) "eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24 !!!

örnek 2: çocuğu ve babası olmayan bir kadın ölür ve geriye annesini, kocasını ve bir öz kız kardeşini bırakır.

nisa/11 den: "eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer."
nisa/12 den: (koca için) "eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir."
nisa/176 dan: "çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur."

anneye: 1/3 = 2/6
kocaya: 1/2 = 3/6
öz kız kardeşe: 1/2 = 3/6
toplam: 8/6 !!!

iki örnekte de görüldüğü gibi böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. yani mal yetmiyor.

ne yaparsak yapalım, malı bu şekilde bölüştüremiyoruz. ya ayette geçen oranları kendimizce azaltacağız, ya da ayette hak sahibi olan bazı varislere hiçbir şey vermeyeceğiz. ama her halükârda, ayette yazan oranları bütün hak sahiplerine vermek mümkün değil!

basit bir miras paylaşımını bile yapamayan bir kitap sizce tanrı buyruğu olabilir mi?

karar sizin...
--- alıntı ---

kaynak
devamını gör...
en mantiklisi ölmeden bütün malları yemek geriye kalanlar uğraşmasin.
tanım:emek sarf etmis bi yazar arkadaşın tanımı.
devamını gör...
(bkz: sözlükte fıkıh âlimi olması)
devamını gör...
ekşi sözlükten kopyalanmış ama entry nin yarısı orda kalmış. keşke hepsini kopyalasaydın da insanlar öğrenseydi bu konuyla ilgili farklı farklı görüşler ve uygulamalar olduğunu.. miras hukuku diye birşey var bildin mi ? kimse kurana göre paylaşmıyor mirası neden bu kadar yordun kendini.. tamam inanmıyorsun anladık
devamını gör...
olmayan mantık hatasıdır. ilgili ayetlerdeki payları alıp, arka arkaya koyup sonra bak payda paydan büyük çıkıyor demek mantık hatasıdır. miras denen şeyde dağıtılacak mal ve malın ederi belli olduğundan buradaki hesaba göre uydurulabilir.

ilgili kaynakta da bir kullanıcı gayet güzel açıklamış.


--- alıntı ---

2/3 kızlarınsa 1/3'ü kimin anne-baba ve eşinin değil mi,kalan 1/3'ü de paylaştırdığın zaman ,1/6 anne,1/6 baba toplam 2/6, şimdi kalan 1/3'ü paylaştıralım,bunun 2/6 anne baba ise 4/6'sı eşinin olur.denklemş kurarsan 2/3+1/3*2/6+1/3*4/6=1
12/18+2/18+4/18=18/18=1
kaç tl miras kaldıysa payları oranında dağıtılır.tolam 18 pay,12 pay kızlar,4 pay anne baba,2 pay eş.

--- alıntı ---
devamını gör...
60.000₺ miras bırakan kadının kocası vardır ancak çocuğu yoktur. annesi yaşıyordur, babası ise ölmüştür. bir tane de kız kardeşi vardır.

aşağıdaki ayetlere göre hesaplayalım.

kocasının payı mirasın yarısı: 60.000*1/2 = 30.000₺
annesinin payı mirasın üçte biri: 60.000*1/3 = 20.000₺
kız kardeşinin payı mirasın yarısı: 60.000*1/2 = 30.000₺

paylaşılanları topladığımızda 80.000₺ oluyor. halbuki miras 60.000₺

--- alıntı ---

nisa suresi 11. ayet: allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı kadar (vermenizi) emreder. ikiden fazla kadın iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuşlarsa anasının hakkı üçte birdir. ölenin kardeşleri varsa anasının payı, vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. bunlar allah tarafından konmuş paylardır; şüphesiz allah ilim ve hikmet sahibidir.

nisa suresi 12. ayet: yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra, eşlerinizin, çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. çocuğunuz yoksa sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. eğer bir erkek veya kadının, anası, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa, vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. kimse zarar görmesin; allah’ın hükmü budur. allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir.

nisa suresi 176. ayet: senden fetva isterler. de ki: "allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. eğer (ölen) kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona vâris olur. kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. yanılmayasınız diye allah size açıklama yapıyor. allah her şeyi bilmektedir.

--- alıntı ---
devamını gör...
şimdi bir ateist olarak şunu söyleyebilirim. belki tercumeden dolayı bir hata olmuştur. belki ayetlerde ilk söylenen şıklardaki oranlar ilk önce dağıtılacak, diğer oranlar kalan paydan dağıtılacak olabilir. bu durumda açıkta para kalır o da ganimet diye devlet el koyar filan...
devamını gör...
olmayan hatadır. evvelâ ben matematikten anlamam. bir ateistin matematikten bir şey anlamamasına rağmen kendinden bir şey uydurmasına, müslümanın da bilip bilmeden konuyu yorumlamasına karşıyım. matematik bir ilimdir, bu ilmin bu kadar hafife alınması da cehaletin göstergesidir. olayı matematikçilerin tartışmaları çok daha doğrudur. bu sebepten olayı sadece tarihsel açıdan değerlendirebilirim.

tarihsel açıdan değerlendirildiğinde de, bu durumu o zamandan sahabelerin de bildiği anlaşılıyor. yani olay 1300-1400 yıldır bilinen bir şeydir, çelişki falan değildir. ashab dahi olayı zamanında değerlendirmeye almıştır. bundan ilave bir hata olsaydı bunun çoktan kesinlik kazanmış olacağını düşünüyorum. yani bir hata olsa bu çoktan anlaşılırdı. kimse bu kadar diretmezdi. çünkü matematik, heva ve hevese göre yorumlanamaz. fakat 1300-1400 yıldır olayın çeşitli şekillerde anlatıldığını, sorunların giderildiğini görüyoruz. dolayısıyla bir hata olduğunu düşünmüyorum.

bkz.
devamını gör...
hayır hiçbir hata yoktur. kutsal kuran miras paylaşımını mükemmel bir şekilde sunmaktadır ve bunu kanıtlarıyla gösterdim:

emre1974tr.blogspot.com/201...

özetle: 11. ayette eş yok, 12. ayette eş varken, 176. ayette ise yalnızca kardeşler varken taksimin nasıl yapılacağı anlatılmakta…
devamını gör...
koca kuran-ı kerim'e resmen matematik soru bankası muamelesi yapılmıştır. bu gözler daha neler görecek bakalım?
devamını gör...
matematik hatası yok diyenler (mirasta) avliye ve reddiye kimin zamanında çıkmıştır ve nedir bir okusunlar lütfen.
kesir işlemlerinin bilinmediği günlerde (tabi allah ccc'nin de bilmediğini varsayıyoruz) bu tür hatalar normaldir. zaten miras hukukunu kuran'a almakla emeviler büyük hata yapmışlardır. namazın nasıl kılınacağını söylemeyen bir kitabın yüzdelik hesapları ayrıntıyla vermesi de ilginç.
devamını gör...
nisa suresi/11. allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. bunlar allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). şüphesiz allah ilim ve hikmet sahibidir.

nisa suresi/ 12. yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır (zevcelerinizindir). eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. bunlar allah'tan size vasiyettir. allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.

bu ayetlere göre varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:

üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.

bu durumu, matematiksel olarak hesaplarsak:

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (halbuki 1,0 olması gerekirdi!..)

bakın bakalım burada hata var mı yok mu?

bir tanrı düşünün. bu tanrı her şeyi yaratan, bilen bir tanrı olsun. bu tanrı bir kitap göndermiş olsun. bu kitapta 1,000 tane madde yazıyor olsun. yazan maddelerden biri bile günümüzdeki bir bilgiyle çelişiyorsa ya da yanlışsa o zaman bu kitabın böyle bir tanrı tarafından gönderildiğini mi yoksa matematik bilmeyen bir grup insan tarafından yazıldığını mı düşünmek daha mantıklı olur? hangisinin olma ihtimali daha fazla?
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"kur'an-ı kerim'de matematik hatası" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli portakal radyo renk modu online yazarlar kütüphaneden kitap talep et kulüpler normal sözlük rehberi puan tablosu sıkça sorulan sorular yönetim kadrosu istatistikler iletişim