coğrafi keşifler, rönesans, reform, aydınlanma, devrimler sanayileşme batıda art arda yaşanırken, atalarımız ve daha doğudakiler tam olarak neyle meşgul oluyordu acaba. kahvede oturup tavla mı oynuyordu. neden hiçbir şeyi merak etmemiş bu adamlar.
devamını gör...
o sırada malum töreleri ve toplumsal değer yargılarını icat etmektelerdi kendileri.
devamını gör...
o zamanlarda çok önemli ticaret yollarının kontrolü doğuda olduğu için pek umursamıyorlardı bence. o keşiflerin pek işe yaramayacağını, ipek ve baharat yolu gibi ticaret yollarının asla değerini kaybetmeyeceğini düşünüyorlardı.
devamını gör...
emperyalist batı'ya beyin göçü veriyordu. batı'lı bilim adamlarını geç, onların asistanlarına bak.
devamını gör...
ne mi yapıyorlardı? her cinsel birleşmeden sonra tekrar bakire kalan hurileri hayal etmekle iştigal ediyorlardı kendileri.
devamını gör...
avrupalılar kendi aralarında 2.dünya savaşını gerçekleştirirken ne yapıyorlarsa aynısını yapıyorlardı,yani ilgilenmiyorlardı. avrupa ve doğunun gündem olarak şuan bile birbirini etkilemesi çok zor çünkü iki farklı kültür ve ayrı dünyalardan bahsediyoruz,türkiyede arada köprü hiçbirine ait olamıyor aynı alman gurbetçi gibi muammele görüyoruz,almanyada türk türkiyede almancı misali.
devamını gör...
çocuk.
devamını gör...
esg 'nin osmanlı neden geri kaldı videosunda bir sözü vardı . osmanlı geri kalmadı batı çok hızlı gitti diye bir şey söylemişti. osmanlı yi da doğu gibi düşünürsek aslında haklılık payı var . objektif bakmaya çalışıyorum. bir ara her şey doğudan avrupaya gidiyordu . batı da olaylar yaşanırken doğu medeniyetti eski dönemde . fakat her şey bir anda oldu denebilir . rönesans ,reform, fransız ihtilali ,sanayi devri , matbaa gibi çok büyük şeyler oldu . buralara gelmeyi hakediyorkar. çünkü çok
büyük kayıp verdiler. ve arayı açtılar gerçekten . biz yine bu kadar yeniliğe rağmen bi şekilde buralara gelmişiz. çok zor onları yakalamak .belki 1,2 kuşak sonra yakalarız.
devamını gör...
değişim dünyanın her yanında aynı anda gerçekleşmez. bu sosyal bilimlerde temel kanundur. eğer gerçekleşebilecek olsaydı dünya şuan olduğu seviyeden daha ileride olurdu. başlıktaki doğulular ifadesinden doğu medeniyetlerinin kast edildiğini anlayarak kendi bakış açımdan duruma görüş bildirmek istiyorum.

osmanlı devleti ;avusturya, iran ve rusya ile bitmek bilmeyen savaşlar içerisindeydi. haliyle mali durum bozuktu. ekonominin bozulması işsizliği ve adam kayırmacılığı tetikledi. bunun sonucunda adalet sisteminde bozulmalar meydana geldi ve yer yer isyanlar baş göstermeye başladı.

iran; devlet içerisindeki ailelerin güç çatışmaları yüzünden monarşi tam olarak egemenliğini bir türlü kuramıyordu. zafer elde ederek halkın ilgisini kazanacağını düşünen iranlı devlet adamları şah'a sürekli osmanlı'ya karşı savaş açılması konusunda görüş bildiriyorlardı. iran kırsalında hüküm süren feodallerin gücünü kırmak isteyen şah ise çoğunlukla savaş fikirlerine sıcak bakıyordu. böylece gerek osmanlı ile gerek ise rusya ile bir çok savaşlar yapıldı. uzun savaşlar ise ekonomiyi etkiledi. ekonominin kötü olması ise doğrudan bilim ve sanata olan yatırımları yok denecek kadar az seviyeye indirdi.

hindistan; coğrafi keşiflerin olduğu zaman diliminde ve sonrasında söz konusu bölgede birbirinden kopuk ilişkilere sahip onlarca derebeylik vardı. bu derebeyler sudan sebeplerle sık sık birbiri ile savaşıyorlardı. ayrıca bölge genelinde kast kültürü hakim olduğundan istenilen toplumsal kaynaşma bir türlü gerçekleşmiyordu. tüm bunlar olmayınca da bilim ve kültür ilerlemedi. az bir zaman sonrada sömürgeci güçler hindistan üzerinde hakimiyet tesis ettiler.

çin: aynı hindistan'da olduğu gibi çin içerisindeki küçük feodal klikler sürekli birbiri ile mücadele halindeydi. savaş olmadı zamanlarda ise genellikle yeni iç savaşlara hazırlık yapılıyordu. kültürel açıdan ise çinliler dünyanın geri kalanından kendilerini üstün gördüklerinden başka hiç bir medeniyet ile derin ilişkiler kurmaya yanaşmadılar. 1800'lü yıllara kadar çin'i dışarıdan gelen yeniliklere neredeyse kapalıydı. tabi bu ön yargılı fikirleri ülkelerinin avrupalı sömürgecilerinin işgaline uğramasına sebep oldu.

rusya; sosyal bilimciler tarafından hem doğu hem de batıya ait bir kültüre sahip olduğu öngörülür. coğrafi keşifler zamanında ve sonrasında rusya hem güney hem de doğu yönünde genişleme politikası izledi. almanya, ingiltere ve fransa ile diplomatik ilişkilerin yanı sıra bilimsel anlamda da ilişkiler kuruldu. özellikle askeri teknoloji alanında önemli yatırımlar yapıldı. ama ülke çok büyük olduğundan kalkınma hamleleri çok yavaş ilerliyordu bu durumda halkın ilkel tarıma uzun süre bağlı kalmasına yol açacak ve çok sonraları gerçekleşecek olan ekim devriminin temellerini oluşturacaktır.

not: konu çok uzun ve ayrıntılı. pek çok kişi yazdıklarımı okumayacak bile. ama yine de özetin özetini yazmaya çalıştım. ve bir tarihçi olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum.
devamını gör...
her zaman olduğu gibi hazıra konuyorlardı.
devamını gör...
takiyüddin'in rasathanesi'ni kapatıyorlardı.

ne yazıkki din adamları pozitif bilimleri gereksiz görerek, inanılmaz ilerleme gösteren bilimsel gelişmeleri içi boş sebeplerle durdurdular. o günden beri durum pek de değişmedi. müslüman bilim insanlarını yine din insanlarının engellemesi ironik. gereksiz yatırımlar yerine bilim ve sanata yatırım yapılırsa her şey tersine dönebilir. hiçbir millet diğerinden üstün değil.
devamını gör...
fethettiğimiz toprakların vergisini alıyorduk. biz doğulular kadar güçlü olmayan batılıları, keserek, öldürerek yeniyorduk.

batılılar ise kaba kuvvetle yenemedikleri biz doğuluları, zekalarını kullanarak yenmeye başladılar.

onlar teknolojik yönden daha gelişmiş bir toplum olmaya başladılar. biz doğulular bu durumun farkına vardığımız da ise artık çok geçti.

gerçi bir çoğumuz hâlâ farkında değil...
devamını gör...
ürüyorlardı.
devamını gör...
buluş yapıyorlardı. arkadaşlar tanımların hepsini okudum da ciddi mi yazıyorsunuz anlamadım. çok fazla okumuş olmanıza, entellektüel birikime falan ihtiyacınız yok. ben de bilgisiz biriyim ama şu google denen zımbırtıyı çok profesyonel kullanıyorum. geliştirin kendinizi. merak ettiğiniz bir kelime yazıp entera basarak başlayın mesela. sonra da bu tarz sorunsallarınızı aramaya başlarsınız. doğuda yüzlerce yıl öncesinden çinden tutun anadoluya kadar yüzlerce buluş gerçekleşmiştir. avrupanın gelişimi daha geç fakat daha tutarlı, daha hızlı olmuştur. doğu insanı inanç ve kültür olarak değişime daha kapalı olduğu için gelişim çok çok yavaşlamıştır ama bu durum o kadar buluş olduğu gerçeğini değiştirmez. "yeaa doğulular zır cahil yeaa tek bir buluş bile yok kanka, hep avrupa bulmuş." diyenleri nazikçe araştırmaya sevk edin.
devamını gör...
bin yıl önce ortadoğu "binbir gece masalları" yaşarken avrupa ne yapıyorsa, onu yapıyorlardı. tarih boyunca hiçbir devlet, ideoloji sonsuz değildir, yükselir, alçalırlar.
çin'liler, kâğıt bulmuş, barut bulmuş ve onlardan araplara ve sonrada avrupaya gitmiş. kağıt olmasa matbaa olmayacak, kitaplar bu kadar yaygınlaşmayacaktı, barut olmasa top, tüfek kullanamayan avrupayı düşünün, işgal etmeye gittikleri kıtalarda ne yapabilirlerdi.
mesela kanada'ya ilk gelenlerin vikingler olduğunu tarihçiler söylüyor ama kızılderililer tarafından yok edilmiş oldukları iddia ediliyor, çünkü henüz çinlilerin barutu, topu, tüfeği onlara ulaşmamıştı.
devamını gör...
burada ki bazı arkadaşların doğuyu böylesine ayırıp ırkçı söylemler yapması ironi sanırım.
elbette doğu medeniyetin beşiğidir ve bir yerden sonra geri kalmıştır kabul ediyoruz.

her ne kadar batı kendini belli bir dönemden sonra reformverönesansolarak geliştirme gösterse de biliyoruz ki öğrendikleri bilgilerin çoğu temelidoğumedeniyetine aittir. tek tek saymamıza gerek yok neleri örnek aldıklarına dair orada ki ince detayı geçmeyin.
devamını gör...
doğu geride kalmadı, avrupalılar amerika'yı, sanayileşmeyi bulunca öyle bir zıplama yaptılar ki doğu mevzuya ayıldığında artık çok geçti.

üstelik doğu herşeyin merkezi olduğu için yeni bir keşfe gerek yoktu. ama avrupa açlıktan toplu şekilde öldüğü için avrupa'nın o atlamayı yapmaktan başka çaresi yoktu. yani mevzu din, batıl inançlar vs değil. daha karmaşık
devamını gör...
evet arkadaşlar doğu medeniyetin ve kültürün beşiği olabilir fakat dünya, ekonomi üzerine yürüyor. dünyanın en eski eserlerinin sahibi, dinlerin çıkış yeri, ilmin ilk yuvası olan doğu ekonomik olarak ne yazık ki gelişime kapalı kalmıştır. gerçi durum bugün bile değişmedi. misal bugün başkanımız dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğumuzu iddia etse de bu yanlıştır. hem neden en eski kültürüne sahibiz demiyor çünkü ekonomi ve para gelişimi ve gücü sağlıyor.
bugün batı, gücünü teknolojiye yapılan yatırım ve üretimden sağlanırken, bizimkiler o üretilen ürünlere vergi bindirerek bizden haraç kesiyorlar. dolaylı yoldan para kazanarak o günün doğuluları misali takılıyor türkiye. sanırım gerçekten tarih tekerrürden ibaretmiş.
devamını gör...
deve sidiği içerek şifa buluyorlardı.
devamını gör...
orta çağı başladı doğunun. bunu daha önce dile getirmiştim. hristiyanlığın orta çağında islami keşifler ilerledi, islamın orta çağında da hristiyanlığın orta çağı bitip gelişime geçti. hristiyanlık orta çağının bitişi hristiyan yönetimi de bitirdi. islam da bundan korkutuğundan olacak, hâlâ bitmedi orta çağı.
devamını gör...

bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

zaten üye iseniz giriş yapabilirsiniz.

"avrupalılar o kadar keşif ve buluş yaparken doğulular ne yapıyordu sorunsalı" ile benzer başlıklar

normal sözlük'ü kullanarak 3. parti dahil tarayıcı çerezlerinin kullanımına izin vermektesiniz. Daha detaylı bilgi için çerez ve gizlilik politikamıza bakabilirsiniz.

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
zaman tüneli portakal radyo renk modu sözlük kütüphanesi online yazarlar kulüpler yazarak kitap kazan puan tablosu sıkça sorulan sorular yönetim kadrosu istatistikler iletişim