1.
evrendeki her şeyin değiştiği olgusudur.
devamını gör...
2.
yalnızca biyolojik olmayan.
an itibari ile bu satırları size yazmama vesile olan telefonumu, telefonumun bağlanabildiği ağı ve bu ağda kodlama ile icat edilmiş bu sitede düşüncelerimi yazabiliyorsam da evrim sayesindedir.
devamını gör...
3.
evrimagaci.org/ ciddi kaynaklar barındırmaktadır.
devamını gör...
4.
videosunu akla getirir
devamını gör...
biyolojik evrim, "değişerek üremek" olarak tarif edilebilir. mikroevrim ve makroevrim olarak ayırabiliriz.
mikroevrim, bir popülasyonda nesilden nesile meydana gelen gen frekanslarındaki değişikliktir. makroevrim ise, ortak bir atadan birçok nesil sonrasında yeni türlerin türemesidir.
devamını gör...
çevre şartlarına daha uygun olanın hayatta kalıp genlerini daha çok artırması ile gerçekleşendir.
bir örnek verelim. çitalar hızları sayesinde avlanabilir ve yüksek hızlarda dengesini kurmak için uzun kuyruğunu kullanır. dolayısıyla uzun kuyruk çita için avantajlıdır. kısa kuyruğa sahip bir çita sürümüz olsun, bir de uzun kuyruğa sahip bir sürümüz olsun. uzun kuyruğa sahip olanlar daha çok avlanacak, daha çok ürüyecek ve yavrularını daha iyi besleyecek ancak kısa kuyruklular daha az avlanacağı ve yavruların çoğunun beslenememe sıkıntısından dolayı elenecek. nesiller boyu bu süreç devam ettiği için de kısa kuyruk geni popülasyonda neredeyse bulunmayacak.
insanlardan örnek verelim. biliyorsunuz ki çöl gibi sıcak bölgelerde yaşayanların burun delikleri geniştir. bunun nedeni burun deliği kısa olanların binlerce yılda elenmesidir. burun genişliği hava sirkülasyonunda büyük önem arz eder ve sıcak bölgelerde geniş olanı makbuldür. dar burunlu olmak çok büyük bir dezavantaj sağlamamasına rağmen binlerce yıllık evrim sonucunda günümüzde çöllerde, ekvator çevresinde yaşayanlar geniş burunludur.
birçok içgüdü evrim sayesinde oluşur. örneğin hayvanlarda dişiler güçlü olan erkekle, erkekler alımlı olan dişiyle çiftleşir. 2020 yılındayız hala kas ve güzellik, ilişkilerin en büyük kriteri. mesela dünyanın her yerinde çocuklar saklambaç oynar. neden acaba? av olmama içgüdüsü yüzünden olabilir mi?
körelmiş organlar mevzusuna da değinelim. her organ enerji harcar ve enerji vücut için çok önemlidir. eğer işe yaramayan bir organ varsa gereksiz enerji tüketmesinden ötürü o organa sahip olanlar elenir. yapılan araştırmalarda bir balık türünün denizin üstünde yaşayanların gözü varken denizin dibinde yaşayanların kör olduğu hatta direkt göz organına sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
görsel
devamını gör...
atatürk milli eğitim müfredatını oluştururken, çok sevdiği ingiliz tarihçi ve bilimkurgu yazarı h.g wells'in 'ana hatlarıyla dünya tarihi' adlı kitabını model alarak bir eğitim müfredatı düzenlemiştir. h.g. wells kitabının bir bölümünüde evrime ayırmıştır, atatürk milli eğitim müfredatına, evrim konusunu 'yaşam zinciri' olarak eklemiştir fakat daha sonra ismet inönü döneminde evrim konusu müfredattan çıkarılmıştır.
devamını gör...
olmazlara gelmiş müfredat konusu.
devamını gör...
evrim, tek başına bir fikir, bir teori ya da bir kavram değil, gerçekleşmesi ve kimsenin çürütemeyeceği bir şekilde kanıtlarıyla belgelenmiş olan bir doğa yasasıdır. sanıldığının aksine evrim teorisi, doğa yasası olan evrimin nasıl olduğunu açıklar ve bu doğa yasasını kaplar ve yine sanıldığının aksine teoriler kahvede üretilmiş, "ekonomi çok iyi yeğenim" tarzı argümanlar içermez.
devamını gör...
genel olarak canlılardaki ‘hayatta kalma’ ve ‘çevreye adaptasyon’ olarak ilerlemekle birlikte, coğrafi olarak bulunduğumuz alanda ne yazık ki dörtnala geri yönlü hareketine tüm hızıyla devam etmekte olan gelişim/körelmedir
devamını gör...
zaman içerisinde ve doğal bir biçimde, ağır-ağır bir şekilde gerçekleşen değişme süreci. eskiden buna, tekâmül denirdi. tüm canlılar, birbirleriyle akrabadır. evrimi anlamak için en iyi örneğin bardaktaki su örneği dediğim örnek olduğunu söyleyebiliriz. bir bardak alın ve bu bardağa su doldurun, doldurmaya devam edin..bir süre sonra su taşmaya başlar. işte evrim de böyledir. bu örneği anlayabilmemiz için şöyle söyleyelim; evrim, 2 ana bölümden oluşur; mikro evrim ve makro evrim. mikro evrim, küçük çaplı değişimlerdir. makro evrim ise, büyük çaplı değişimlerdir:

bir insan topluluğu düşünelim, adı da, a topluluğu olsun. bu topluluğun yarısı bu topluluktan ayrılıp, kendi topluluklarını, yani b topluluğunu oluşturuyorlar. daha sonra b topluluğu, a topluluğunun bulunduğu bölgeyi terkedip çok uzak diyarlara gidiyor. burdaki yaşam şartlarına, burdaki çevreye uygunlaşmaya başlıyor ve zamanla küçük çaplı değişimler geçiriyor. bu değişimler zamanla o kadar çoğalıyor ki, makro evrimi oluşturuyor. yani b topluluğu, geçirdiği küçük çaplı değişimler sonucunda tamamen farklı bir türe dönüşmüş oluyor. ve artık, a topluluğundan ayrılmış olmalarının yanı sıra, a topluluğunda bulunan insanların türlerinden de ayrılmış oluyorlar. bu örnekle birlikte, bardaktaki su örneği daha anlaşılır bir hale gelir. canlıları bir bardak, içine doldurduğumuz suyu da mikro evrim olarak düşünelim. bardağa suyu doldurmaya devam edersek, bir süre sonra taşmaya başlar. ki canlılar da geçirdikleri küçük çaplı evrimler sonucu, büyük çaplı bir değişim geçirmiş, farklı bir türe dönüşmüş olurlar. - bu örnek, evrimi anlama konusundaki ilk adımdır.
devamını gör...
gerçek olan teori diye geçmesini dikkate almayın o bir doğa yasası
devamını gör...
kimilerince şehir efsanesi ameriganın oyunu. ama aslında şu an sürmekte olan ve bu evren varolmaya devam ettikçe sürecek olan bir yasa
devamını gör...
ön not: yazı uzundur. ders notlarımdan ve çeşitli internet sitelerinden alıp anlattığım bilgileri içerir. yavaş yavaş devamı da gelecektir.

evrim nedir?
bir populasyonun gen havuzunda zaman içerisinde alel frekanslarının değişimidir.

peki bu ne demek? ben burada iki kişi üzerinden gideceğim lütfen popülasyon olarak düşünün. iki kişi düşünelim evlenecek olan. erkek yeşil gözlü kadın kahverengi gözlü. çocukları ela gözlü doğduğunda bu ailenin üyelerinde gelen tüm alel frekansı değişmiş olur. yeni bir göz rengi ortaya çıkar ve ilerleyen zamanlarda çocuk kendi gibi göz rengi olan birini seçerse birkaç kuşak sonra yeşil ve kahverengi göz rengi görülme sıklığı azalırken ela gözler artar.

peki tamam bunu anladık ama evrimin gerçekten olduğunu bize gösteren ne? gerçekten nereden bileceğim ben evrimin olup olmadığını?
- fosiller
- karşılaştırmalı anatomik analizler
- embriyolojik benzerlik
- modern biyokimyasal ve genetik analizler

her biri evrimi farklı şekilde ortaya sunan kanıtlardır. fosiller evrimsel değişimin olduğunu; anatomik analizler köken alma hakkında kanıtları; embriyolojik benzerlik ortak atayı ve biyokimyasal ve genetik analizler de akrabalık ilişkilerini ortaya koyar.

hepsini tek tek açıklayalım.

anatomik analizlerde görülmüş ki bir yarasanın eli, insan kolu ve balina yüzgeci işlevleri farklı olmasına rağmen kökenleri aynı. bu yüzden bunlar homolog organ olarak tanımlanır. bildğiniz gibi balina yüzgeci yüzmeye, yarasanın eli uçmaya ve insan kolu da birçok şeyi yapmaya yarar. bu arada tabiki de bu ortak ataya da kanıttır.

tabiki de sadece homolog organlar yok, analog organlar da var. analog organlar da konvergent evrim sonucu oluşur. balık solungacı ve böcek trakesi buna örnektir. ikisi de solunuma yarar ve birbirleriyle farklı yapılar olmasına rağmen aynı işlevi görürler.
embriyolojik benzerliği nerede arayacağız peki? hemen hamilelik dönemlerini düşünebilirsiniz. bütün omurgalı embriyoları solungaç yarıkları ve bir tane kuyruk oluşumunu sağlayacak genlere sahiptirler. bu genler ortak atadan kalıtılmıştır. yetişkin balıklarda solungaçlar ve kuyruk vardır. çünkü onlarda bütün embriyolojik gelişme boyunca genler aktiftir. ancak omurgalılar bu genler pasif hale geçer. yine de bazı durumlarda kuyruklu insan doğumları görülebiliyor.

biyokimyasal ve genetik analizlerle de hepimizin aynı enerji molekülünü kullandığımızı biliyoruz. atp. aynı zamanda protein sentezi için rna, ribozim, aynı genetik kod ve 20 aminoasit kullanıyoruz.

tamam ama evrim olmaması için belli şartlar var mı?

godfrey h. hardy ve wilhelm weinberg birbirinden bağımsız olarak evrimin olmaması için 5 prensip olması gerektiğini öne sürmüştür. bu prensipler bize belirli koşullar altında, eşeyli üreyen bir populasyonda alel ve genotip frekanslarının kuşaktan kuşağa sabit kalacağını gösterir. buna göre:

1. mutasyon olmamalı
2. populasyonlar arası gen akışı olmamalı
3. populasyon çok büyük olmalı
4. çiftleşmeler rasgele olmalı
5. doğal seçilim olmamalı

bu beş koşuldan biri veya daha fazlasının yerine gelmemiş olması alel frekanslarında değişime neden olur.

peki evrime ne sebep olur?
- mutasyon
- göçler
- rasgele olmayan çiftleşme
- küçük popülasyon büyüklüğü
- doğal seçilim

gelelim doğal seçilime. charles darwin ve alfred wallace birbirlerinden bağımsız olarak yaptıkları seyahatlerden edindikleri bilgilerle doğal seçilim mekanizmasını öne sürdüler. ikisinin teorieri 4 temel önermeyi ortaya koymuştur. bu önermeler popülasyonlar dikkate alınarak oluşturulan önermelerdir.

önerme 1: bir popülasyonu meydana getiren aynı türe ait bireyler bir çok özellik bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler.

önerme 2: en azından bir populasyondaki bireyler arasındaki farklılıklar ebeveynlerden yavrularına aktarılan karakterlerden kaynaklanmaktadır.

önerme 3: her bir jenerasyonda, bir popülasyondaki bazı bireyler diğerlerine göre başarılı bir şekilde hayatta kalır ve yavrular meydana getirir.

önerme 4: avantajlı özelliklere sahip olan bireyler daha uzun süre hayatta kalırlar daha fazla yavru meydana getirirler. bu doğal seleksiyon olarak bilinir.

doğal seleksiyon bir popülasyon içindeki bireyleri etkiler, buna karşın zaman içinde değişen popülasyondur. doğal seçilim beli bir çevreye en iyi uyum sağlamış organizmaları seçer.

evrimsel değişimler:
 kuşaktan kuşağa oluşur.
 döllerin atalarından farklı olmasına neden olur.
 populasyon düzeyinde gerçekleşir.

küçük bir anekdotu da yazayım. doğal seçilim sadece en iyi uyum sağlayan değil aynı zamanda en çok döl verendir.

doğal seçilimde etkili olan bazı ajanlar var. şimdi bu ajanları açıklayalım.
1. rekabet: sınırlı bir kaynağı kullanmaya çalışan bireyler arasındaki etkileşimdir. aynı tür veya farklı tür bireyler arasında olabilir ama en çok aynı tür bireyler arasındadır.
2. birlikte evrim: kapsamlı etkileşimlere bağlı olarak iki türdeki adaptasyonlar sonucu oluşan evrimdir. avcılar ve av arasında birlikte evrim “biyolojik kollar yarışına” benzer. kurt predasyonu ile yavaş dikkatsiz geyikler seçilime uğrar. uyanık, çevik geyikler ile yavaş, acemi kurtlar seçilime uğrar. her bir taraf diğerine yanıt olarak yeni adaptasyonlar geliştirir.
3. predasyon: bir organizmanın başka bir organizmayı öldürdüğü ve yediği bir etkileşimdir.

eşeysel seçilim
bir doğal seçilim türüdür. bir organizmanın eş edinmesine yardımcı olacak özellikleri destekler.

erkeklerin eş edinmesine yardımcı olan özellikler:
- dikkat çeken özellikler (parlak renkler, uzun tüyler veya kanatlar, dallanmış boynuzlar),
- tuhaf kur davranışları
- yüksek, karmaşık kur şarkıları

eşeysel seçilimden kaynaklanan özellikler erkekleri avcılara karşı daha savunmasız hale getirir.

dişilere erişmek için erkekler arası rekabet, dövüşlerde veya ritüel saldırganlık gösterilerinde avantaj sağlayan özelliklerin evrimini destekler. sağ kalımı artırmayan erkek yapıları, renkleri ve gösterileri erkeğin sağlığı ve gücünü gösterebilir.

doğal seçilim ve eşeysel seçilim popülasyonları üç yolla etkileyebilir.
1- yönlü seçilim: bu tip seçilim türünde, bir popülasyonun belli bir özelliği artış ya da azalış yönünde bir seyir izler. popülasyonun ortalama özellik değerlerinde düzenli bir değişime neden olabilir. bir popülasyonda küçük bir vücuda sahip olmak direkt uyum başarısını arttırıyorsa, her nesilde daha küçük bireyler seçilecek evrim belli bir yöne doğru ilerleyecektir.
2- dengeleyici seçilim: doğal seleksiyondaki doğal sapmalar aşırı bir boyut ve ortalama kazanırsa bunu dengeleyen mekanizmadır. temel olarak, çan eğrisi şeklinde oluşan çeşitliliğin, iki ekstrem ucunun olduğu durumlarda görülen seçilim tipidir.
3- ayırıcı seçilim: eğer büyük ve küçük bireyler ortama uygun, fakat ortalama büyüklükteki bireyler ortamla uyumsuz ise ayrıcı seçilim gerçekleşmektedir. bu seçilimde türün birbirinin zıddı iki uç özelliği seçilmekte, ortalama özellik ise ayıklanmaktadır.
devamını gör...
bir kadın ismi.
devamını gör...
yanlış bir şekilde insanların maymundan geldiği düşüncesine sahip insanların bilmeden araştırmadan dini dogmalara göre yargıladığı teori. charles darwin ve alfred russel wallace tarafından gelişitirilen, ortama en uyum sağlayabilenin hayatta kalabildiği kaotik bir ortam olan doğanın aslında ne kadar acımasız olduğunu bize göstermiştir. konu hakkında türlerin kökeni ve içimizdeki balık kitabını şiddetle öneririm
devamını gör...
arapça tekâmül kelimesinin karşılığıdır. rahmetli darwin'in kendi koordinatlarında muhteşem tanımlayıp hakkını verdiği bir kavramdır. sürekli devam eden evrim genelde yanlış anlaşılmıştır. bilimsel olarak temellendirilen evrim dini boyut olarak da aslında kuranda bahsi geçen bir kavramdır. sadece dönemin koordinatlarına göre seçtiği kelimeler farklılık gösterir. misal; radyasyon demez pişirilmiş çamur der. 1500 sene önceki insan algısına başka nasıl hitap edebilirsiniz ki?
devamını gör...
güçlü olanın değil, uyum sağlayanın eskilerden özellikler de barındırarak değişmesidir.
devamını gör...
insanlığın bugune gelmesine sebep tek şeydir.
devamını gör...
20. tanımı girmemle beraber hala evrime karşı olan birinin * çıkmaması çok güzel bende bir örnek vermek istiyorum apandis

apandiks, kör bağırsağın daralmış, kalınlaşmış, lenflerce zengin bir eki olarak karşımıza çıkmaktadır. insansıların hepsinde, istisnasız apandiks bulunmaktadır. insansılar haricindeki primatlarda da, hepsinde dorğudan apandikse benzemese de, az önce yaptığımız tanıma uygun apandiks-benzeri yapılar görebilmekteyiz. kiminde ise apandiks doğrudan, bildiğimiz haliyle bulunmaktadır. zaten günümüzdeki birçok türde, insan da dahil olmak üzere, kör bağırsağın nerede bitip, apandiksin nerede başladığını tespit etmek zordur, birbirinin devamı olarak evrimleşmiş yapılardır.

teknik konuşmak gerekirse apandiks, prosimiyenlerin (ön maymunların) çoğunda ve yeni dünya maymunları'nda bulunmamaktadır ya da çok ilkin versiyonları bulunmaktadır. buna karşılık, apandiksin yerini dolduran, benzer işlevlere sahip büyük bir kör bağırsağa sahiptirler.

eski atalarımızda selülozun sindirimi açısından * çok önemliydi fakat pişmiş eti keşfetmemeiz ve bizim için daha avantajlı olduğu için gittikçe küçülen kör bağırsaklarımız bir imza çakmış durumda bu imza apandis hala işlevleri olan apandis evrimsel süreçte körelen organlara en güzel örneklerden biri şuanda ise alınmasında bir sorun olmamakla birlikte içinde yararlı bakterileri biriktiriyor
*
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"evrim" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.
radyo & dergi renk modu sözlük kütüphanesi online yazarlar kulüpler yazarak kitap kazan yardım başlıkları puan tablosu sıkça sorulan sorular istatistikler iletişim